INFORMACE + POZVÁNKA na Ustavující zasedání dne 17.10.2022

INFORMACE o konání + POZVÁNKA na Ustavující zasedání Zastupitelstva městské části Opava - Milostovice.

Nově zvoleným členům Zastupitelstva MČ Milostovice 

Svolání ustavujícího zasedání Zastupitelstva MČ Milostovice

Na základě ustanovení § 91 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, svolávám ustavující zasedání nově zvoleného Zastupitelstva MČ Milostovice:

Místo konání - Praskovo náměstí 25/6, Milostovice, 746 01 Opava (salónek KD, vstup přes zahradu)

Doba konání - 17.10.2022 od 17:00 hod.