VÝZVA OBČANŮM

„Výzva občanům městských částí Zlatníky a Milostovice“

Informace o zjištěných negativních jevech na nové splaškové kanalizaci, souvisejících

s možným nezákonným užíváním splaškové kanalizace a ČOV vypouštěním srážkových vod z nemovitostí,

a také o naplánovaných kontrolách monitorovací technikou, kdy budou provedeny tzv. kouřové zkoušky.

Ke stažení