VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA,

kterou se oznamuje veřejné projednání návrhu Změny č. 2 Územního plánu Opavy a vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území.