Není nám to jedno

Aplikace pomůže Opavanům hlásit problémy ve městě (pro přesměrování na aplikaci klikněte zde)

Opavská radnice v dubnu spustí novou webovou službu na hlášení závad ve městě. Prostřednictvím webových stránek či mobilní aplikace občané získají snadný nástroj, jak upozornit na nedostatky v Opavě a městských částech.

Černé skládky, poškozené lavičky, nesvítící lampa veřejného osvětlení či třeba neuklizená ulice. Tyto i jiné závady mohli Opavané dosud nahlásit na radnici prostřednictvím SMS a e-mailové služby Není nám to jedno. Ty už byly značně zastaralé a proto se vedení města rozhodlo je nahradit. Nové nástroje umožní rychlejší a snadnější komunikaci, a to buď prostřednictvím chytrého mobilního telefonu nebo webové stránky. „Rozhodli jsme se službu zásadně modernizovat. Nahlášení závady ve městě teď bude otázka několika okamžiků. Nový systém je jednoduchý a intuitivní, takže ho zvládne naprostá většina občanů. Odpadne i platba za SMS,“ řekl primátor Opavy Tomáš Navrátil s tím, že závady se musí týkat městského majetku či městských pozemků. Stejně tak tato aplikace neslouží k oznámení protiprávního jednání.

Prostřednictvím webové stránky www.opava-city.cz/neninamtojedno se zájemce dostane na jednoduchý formulář, prostřednictvím kterého vybere typ závady, adresu, které se závada týká, může připojit fotografii a svou emailovou adresu, na kterou dostane odpověď o stavu řešení dané závady. Stejnou možnost pak bude mít i při podání přes mobilní aplikaci, která využívá i možností telefonu, jako je geolokace či pořízení fotografie daného místa. Aplikace bude dostupná zatím jen pro zařízení s operačním systémem android. Majitelé jiných typů mobilů mohou závadu nahlásit prostřednictvím webové stránky. Aplikace bude v průběhu jara i na obchod play.

Pro občany, kteří nemají přístup k internetu a nevlastní chytrý mobilní telefon zůstane i nadále možnost nahlásit závadu prostřednictvím SMS zaslané na číslo 739 220 220. Toto číslo je určeno pouze k přijímání SMS zpráv.

Na stejné webové stránce www.opava-city.cz/neninamtojedno pak budou zveřejněny všechny podněty (ovšem anonymně bez kontaktu na občana, který podnět podal) a stav řešení podnětu, tedy kdy a jak bude problém řešen či zda už byl vyřešen.  

Více o této službě

  • Služba je určena k hlášení nepořádku, černé skládky či poškozeného městského majetku. Mělo by se jednat o věci, které buď lze z konkrétního místa odstranit či jiným způsobem sjednat nápravu.
  • Služba není určena pro hlášení přechodných jevů (jako například hluční spoluobčané pod okny) ani k řešení dlouhodobě trvajících problémů (jako například požadavky na revitalizaci částí města). Tyto záležitosti je nutné řešit přímo se zodpovědnými odbory magistrátu města či s městskou policií.
  • Zpráva musí zejména obsahovat konkrétní určení místa, na němž se problém nachází. Nestačí napsat pouze „na Olomoucké ulici“, je potřeba specifikovat místo například číslem popisným.
  • Služba je zcela anonymní, takže nejsou evidována ani telefonní čísla oznamovatelů. Z toho důvodu není možné zasílat na konkrétní čísla oznámení o nápravě. Oznamovatelé se o průběhu řešení dozví  na webových stránkách, kde jsou problémy zveřejňovány.
  • Tato služba v žádném případě nenahrazuje oficiální podání stížnosti. To je i nadále potřeba učinit písemně nebo elektronicky na posta@opava-city.cz.
  • Termín uveřejnění řešení podaného podnětu nelze obecně stanovit. Vždy záleží na tom, o jaký problém se jedná. Město se bude snažit odstraňovat běžné závady a nepořádek co nejrychleji.
  • Po obdržení zprávy je vždy vyhodnocováno, zda jde o opodstatněný případ – tedy zda město vůbec může zjednat nápravu. Překážkou ve zjednání nápravy může být například to, že se daný problém vyskytuje na pozemku či na majetku, který není ve vlastnictví města.

Vyřízené podněty