Výzva Nápady pro Opavu 2023

Výzva - Nápady pro Opavu 2023

Od 16. ledna do 1. března jste mohli podávat Vaše Nápady pro Opavu. Tyto nápady prošly kontrolou, zda splňují všechny pravidla výzvy a zda jsou realizovatelné. Nyní se připravuje veřejné hlasování, kdy budete moci rozhodnout o pořadí a realizaci projektů. Toto hlasování bude probíhat od 1. června do 14. června. Následující den dojde k uveřejnění výsledků hlasování a Vy se dozvíte, které nápady jsou ty vítězné.

Pod textem naleznete znění výzvy letošního ročníku Nápadů pro Opavu.

Níže se můžete seznámit se základními údaji o výzvě Nápady pro Opavu.

Vyhlašovatel výzvy: Statutární město Opava 
Celková finanční alokace výzvy: 1.500.000,- Kč
Maximální částka na jeden nápad: 750.000,- Kč
Zahájení příjmu nápadů: 16. 1. 2023 od 12:00 hod
Ukončení příjmu nápadů: 1. 3. 2023 do 12:00 hod včetně
Veřejné hlasování: 1. 6. 2023 od 12:00 hod do 14. 6. 2023 do 12:00 hod.
Zveřejnění výsledků hlasování: 15. 6. 2023
Zahájení realizace nápadů: nejdříve od 1. 7. 2023
Ukončení realizace nápadů: 31. 12. 2024
Místo realizace nápadu: území statutárního města Opava, majetek nebo pozemky ve vlastnictví města

Ke stažení:

Výzva Nápady pro Opavu 2023

Formulář seznam podporovatelů nápadu

Vzor „Vyjádření k realizaci Nápadu pro Opavu“