PODĚKOVÁNÍ ZA VÝROBU ROUŠEK

Publikováno: 23.03.2020
Upraveno: 31.03.2020

Vážení občané,

dovolte, abych touto cestou co nejsrdečněji poděkoval všem, kteří se podíleli na výrobě a distribuci ochranných roušek pro naše občany.

Za výrobu paní Lucii Zaliborové, Míši Samkové (Zaliborové), Sáře Kozákové, Kristýně Kramné (holky ušily dohromady téměř 300 roušek)

a Ivetě Koutné (80 roušek).

Za distribuci našim hasičům - Ondrovi Sakreidovi, Patriku Holušovi, Sáře Kozákové, Kristýně Kramné.

Dále fa H+H s.r.o. Opava, která nám zdarma dodala 30 roušek.

Paní  Sklíbové, důchodkyni z Opavy, za ušití 30 roušek za cenu materiálu.

Svatebnímu salonu Ariana (zakoupeno 50 roušek).

 

Moc si vážíme jejich práce, kdo si to zkusil, tak ví, co to obnáší – vyrobit takové množství v tak rekordním čase, klobouk dolů!!!!

Závěrem mi dovolte, abych Vám popřál hlavně pevné zdraví!!!

 

Za ÚMČ Vlaštovičky

René Holuša, starosta

Ke stažení