Vize za Slezanku

Vize za Slezanku

Během jara 2017 má opavská veřejnost možnost zapojit se do diskuze o budoucím využití městského bloku bývalého obchod­ního centra Slezanka. Na toto pro Opavu strategické území nechává město vypracovat urbanistickou studii, která navrhne jeho budoucí využití a základní parametry nové výstavby. Aby zpracovatelé studie mohli připravit dobrý návrh, potřebují znát vaše názory na současný stav území a potřeby jednotlivých skupin obyvatel města. Hlasování spouštíme 28. dubna. Další info najdete na https://zdravemestoopava.cz/vize-za-slezanku/. Pozvánky na jednotlivé akce najdete na facebooku města www.facebook.com/mestoopava. Program akce Den Za Slezanku najdete v pravé části stránky nebo zde.