Vyjádřete se k návrhu řešení vnitrobloku za Slezankou

Vyjádřete se k návrhu řešení vnitrobloku za Slezankou

Vize za Slezanku: Představení návrhu veřejnosti

Rada města Opavy rozhodla dne 25. ledna 2017 o zpracování Analýzy a návrhu řešení využití území za obchodním domem Slezanka. Zpracováním studie byla na základě výběrového řízení pověřena kancelář re:architekti, s.r.o., ta na strategii rozvoje spolupracovala s firmou ONplan lab, s.r.o.

Během jara měli Opavané možnost zapojit se do diskuse o budoucnosti tohoto území. Město uspořádalo setkání nad mapou, urbanistickou procházku územím a rozsáhlou anketu, které se zúčastnilo 817 osob. Zároveň se vedly rozhovory s hlavními aktéry území, představiteli města, významných institucí, občanského a podnikatelského sektoru. Tiskovou zprávu najdete zde.

Pobytový park, nová tržnice a městské domy

Návrh, který byl 19. září představen veřejnosti staví na třech pilířích.

Za prvé, návrh přináší městu nové příležitosti pro hospodářský a sociální rozvoj.

Městská tržnice bude moderním a atraktivním místem s potenciálem přilákat za nákupem čerstvých potravin místní produkce, občerstvením a kulturním programem nejen Opavany, ale i návštěvníky z širokého okolí.

Rozdělením nové zástavby do menších parcel umožní město, aby na Horním náměstí mohli stavět i místní drobní investoři. Příjmy z pronájmů či prodeje nových ploch tak zůstanou v opavské ekonomice. Přes 330 nových obyvatel zvýší kupní sílu a doplní úbytek obyvatel středu města.

Ve spolupráci veřejného a soukromého sektoru vzniknou veřejná prostranství a městské domy vysoké architektonické kvality, které vytvoří trvalou hodnotu pro město.

Za druhé, v srdci města vznike klidné a tiché veřejné prostranství pobytový park a náměstí s novou tržnicí. Park s dostatkem míst k posezení a pro hraní dětí se stane živým místem pro setkávání obyvatel všech generací.

Díky propojení s prosklenou městskou tržnicí navíc vznikne i vnitřní veřejný prostor, který umožní využití vnitrobloku i během zimních měsíců. Nový park bude visuálně atraktivním, čistým a bezpečným prostředím pro trávení volného času. Kavárny a restaurace v parteru budov a tržnice uspokojí rostoucí poptávku po těchto službách.

Za třetí, návrh přistupuje k místu s respektem. Nová zástavba vzniká ve stopě historického zastavění. Na Horní náměstí se vrací městské domy, které díky své dispoziční flexibilitě umožní širokou škálu využití v návaznosti na měnící se požadavky a ekonomické podmínky.

Flexibilní co do využití, svou pevnou formou však tyto domy jasně definují odvěká prostranství Opavy, Horní náměstí i Rybí trh. Hlavním dominantám města, Hlásce, Slezskému divadlu a Konkatedrále svou hmotou a výškou říms nekonkurují, jen vhodně dotváří prostor, který jejich důležitost akcentuje.

Chcete se k návrhu vyjádřit?

Občané mohou své komentáře zasílat do 20. října 2017. Pro podání Vašeho komentáře využijte tento formulář. Tištěná verze formuláře je rovněž k vyzvednutí v Turistickém informačním centru (Horní náměstí 67, 746 26 Opava). 

Vyplněný formulář s Vašimi komentáři k návrhu zašlete nejpozději do 20. října 2017 na e-mailovou adresu slezanka@rearchitekti.cz nebo odevzdejte v Turistickém informačním centru (Horní náměstí 67, 746 26 Opava).

Později odevzdané či nekompletně vyplněné formuláře nebudou vypořádány. Na anonymně zaslané komentáře, nebo komentáře, které nebudou vyplněny na tomto formuláři, nebude brán zřetel.

Výsledný návrh poté bude představen vedení města a veřejnosti.

 

Axonometrie severní

 

Jižní strana Horního náměstí

Park na Tržním náměstí

Piazzeta

Kategorie: