Statutární město Opava se zavazuje k zpřístupnění svých webových stránek v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na webovou doménu opava-city.cz

Stav souladu

Tyto webové stránky jsou částečně v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, z důvodu výjimek uvedených níže.

Nepřístupný obsah

Níže uvedený obsah není přístupný:

z důvodu nepřiměřené zátěže, kterou by způsobily náklady (při zohlednění kritérií dle § 7 odst. 3 zákona o přístupnosti s ohledem na povahu statutárního města Opavy jako veřejného zadavatele) na úpravu stávající podoby webových stránek ve vztahu k očekávanému přínosu pro uživatele webových stránek;

Aplikace odkazované na stránkách www.opava-city.cz/cz/mesto-urad/uredni-deska/www.opava-city.cz/cz/e-sluzby/ jsou proprietárním softwarem třetích stran, jejichž soulad nejsme schopni ovlivnit.

Doporučená rozšíření prohlížeče

Kromě dokumentů ve formátu HTML jsou na tomto webu zveřejňovány dokumenty ve formátu PDF. Zpravidla obsahují doplňující informace, které jsou příliš rozsáhlé a je vhodné jejich stažení, anebo pokud bylo nutno zveřejnit dokumenty skenované. Pro zobrazení těchto dokumentů je třeba mít nainstalovaný prohlížeč Adobe Reader, který je zdarma ke stažení na stránkách společnosti Adobe Systems.

Zveřejňovány jsou rovněž dokumenty v některém z formátů rodiny aplikací Microsoft Office. Toto jsou především dokumenty s příponou DOC, XLS, nebo PPT. Takovéto dokumenty jsou na tomto serveru publikovány zpravidla v případě, že obsahují formátování, které neumožňuje jejich převod do formátů jiných (PDF, RTF). Pro všechny tyto formáty je na stránkách společnosti Microsoft k dispozici prohlížeč, který si můžete zdarma stáhnout a nainstalovat na Váš počítač, případně si můžete zdarma stáhnout kancelářský balík Open Office.

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 02.10.2023

Metoda použitá pro vypracování tohoto prohlášení dle čl. 3 odst. 1 prováděcího rozhodnutí Komise (EU) 2018/1523: vlastní posouzení provedené subjektem veřejného sektoru.

Prohlášení bylo revidováno dne 11.01.2024

Zpětná vazba a kontaktní údaje

K informování o veškerých problémech z hlediska souladu a k vyžádání informací a obsahu, které jsou vyňaty z rozsahu působnosti směrnice, kontaktujte správce webových stránek prostřednictvím e-mailu webadmin@opava-city.cz

Postupy pro prosazování práva

V případě neuspokojivé odpovědi na oznámení nebo žádost zaslanou v souladu s čl. 7 odst. 1 písm. b) směrnice se můžete obrátit na příslušný orgán pro prosazování práva:
Digitální a informační agentura, Na Vápence 915/14, 130 00 Praha 3, e-mail: pristupnost@dia.gov.cz