Na těchto stránkách se dozvíte nejen o investicích, které město realizovalo, ale také o připravovaných projektech. Současně jsou zde k dispozici aktuální strategické a koncepční dokumenty města.

Občané mají možnost aktivně se zapojit do dění ve městě. Mohou například zrealizovat svůj projekt díky pravidelné výzvě „Nápady pro Opavu“ nebo prostřednictvím služby „Není nám to jedno“ podat výzvu k odstranění nepořádku ve městě.