místní Agenda 21

Agenda 21 je programový dokument OSN a jeden ze základních textů udržitelného rozvoje. Ten přináší všem zemím světa určitý návod, jak zabránit dalšímu zhoršování stavu životního prostředí a přitom zlepšovat hospodářské i sociální podmínky života na této planetě. Míra využívání přírodního bohatství by přitom neměla přesáhnout schopnost jeho obnovy či nalezení adekvátní náhrady.

Místní Agenda 21 (MA21) je proces, který usiluje o aplikaci obecných zásad Agendy 21 v konkrétních podmínkách měst, obcí a regionů.

Další informace o aktivitách MA21 najdete také na oficiálních stránkách Informačního systému MA21  https://ma21.cenia.cz/.

Město Opava se nyní nachází v kategorii C a chtělo by si tuto kategorii udržet. Kategorie C je mezi českými obcemi nejrozšířenější, nicméně si žádá dodržení určitých kritérií. Mezi povinnosti v této kategorii patří to, že město musí mít koordinátora a politika pro MA21, pořádat osvětové kampaně, které můžete znát, jako Den Země, Den stromů, Dny zdraví nebo třeba Evropský týden mobility. Dále také musí spolupracovat s veřejností formou plánování různých aktivit a projektů, nabízet školení nejen pro veřejnost, ale také pro odborníky a publikovat tyto aktivity zde na webu a dalších informačních kanálech. 

Více informací o jednotlivých kategoriích MA21, ale také o udržitelném rozvoji se dočtete v dokumentu s názvem Místní Agenda 21 a udržitelný rozvoj ve zkratce.  

Město také vyhlašuje každý rok tzv. Nápady pro Opavu. Jedná se o participativní rozpočet, kdy občané podávají různé nápady na zlepšení okolí, a pak si z nich sami vybírají, které se budou realizovat. 

Více o aktivitách, které jsou vykonávány v rámci zapojení do místní Agendy 21 naleznete v aktualitách.

Máte pocit, že jsou všechny aktivity pouze pro dospělé a není to žádná zábava? Věděli jste ale, že si můžete zahrát pexeso s motivem cílů udržitelného rozvoje? Můžete si jej stáhnout zde. Další zábavné aktivity, připravené nejen pro děti, se konají například při oslavách Dne Země a dalších oslavách zaměřených na životní prostředí. Aktivity na podporu životního prostředí naleznete zde.

Seznam aktivit, které jsme pro vás na rok 2024 přichystali, si můžete otevřít zde. Aktivity samozřejmě postupně doplňujeme a upravujeme, proto doporučujeme sledovat sekci aktuality. V letošním roce slaví město Opava významné výročí 800 let. Oslavy samozřejmě zahrnují spoustu akcí, o kterých zjistíte více na webu oslav.

Kontakty:

Hodnotící zprávy a Plány zlepšování:

Hodnotící zpráva za rok 2021

Plán zlepšování místní Agendy na rok 2022

Hodnotící zpráva za rok 2022

Plán zlepšování místní Agendy na rok 2023

 

Zápisy ze zasedání Komise MA21:

Komise MA21 - Nápady pro Opavu 2024

Komise MA21 - Nápady pro Opavu 2023

Komise MA21 - 1/2023

Komise MA21 - 2/2023

Komise MA21 - 3/2023