místní Agenda 21

Agenda 21 je programový dokument OSN a jeden ze základních textů udržitelného rozvoje. Ten přináší všem zemím světa určitý návod, jak zabránit dalšímu zhoršování stavu životního prostředí a přitom zlepšovat hospodářské i sociální podmínky života na této planetě. Míra využívání přírodního bohatství by přitom neměla přesáhnout schopnost jeho obnovy či nalezení adekvátní náhrady.

Místní Agenda 21 (MA21) je proces, který usiluje o aplikaci obecných zásad Agendy 21 v konkrétních podmínkách měst, obcí a regionů. Prostřednictvím strategického plánování a řízení, aktivního zapojování veřejnosti a dalších klíčových partnerů (neziskových organizací, škol, podnikatelů, sdružení) do života města pomáhá zvyšovat kvalitu života nejen jejích současných obyvatel, ale také život generací jejich dětí. Je to proces, který není dán zákonem ani vládním nařízením, závisí na vůli místních úřadů. Přesto vychází z oficiálních závazků, ke kterým se Česká republika připojila na tzv. Summitu Země v Riu de Janeiro v roce 1992 společně s dalšími desítkami zemí světa.

Informace o aktivitách města v Opavy v oblasti MA21 najdete také na oficiálních stránkách Informačního systému MA21  https://ma21.cenia.cz/ .

Město Opava se nyní nachází v kategorii C a chtělo by si tuto kategorii udržet. Kategorie C je mezi českými obcemi nejrozšířenější, nicméně si žádá dodržení určitých kritérií. Mezi povinnosti v této kategorii patří to, že město musí mít koordinátora a politika pro MA21, pořádat osvětové kampaně, které můžete znát, jako Den Země, Den stromů, Duše a zdraví nebo třeba Evropský týden mobility. Dále také musí spolupracovat s veřejností formou plánování různých aktivit a projektů, nabízet školení nejen pro veřejnost, ale také pro odborníky a publikovat tyto aktivity zde na webu a dalších informačních kanálech.

Pod záštitou participativního rozpočtu vyhlašuje město každý rok tzv. Nápady pro Opavu, kdy občané podávají různé nápady na zlepšení okolí, a pak si z nich sami vybírají, které se budou realizovat. 

Co znamená místní Agenda 21 pro občany aneb proč se zapojit

  • můžete sami upozornit a definovat problémy,
  • můžete sami navrhnout řešení problému,
  • máte možnost sledovat postup řešení problému,
  • můžete se podílet na rozvoji města v různých směrech,
  • máte možnost se něco přiučit,
  • získáváte přehled o tom, co se děje na radnici, jak jsou řešeny různé aktivity a problémy, jaký je postup v různých oblastech projektů, a to se zaměřením na problematiku udržitelného rozvoje, zdravého životního stylu a ochrany životního prostředí.

Více o aktivitách, které jsou vykonávány v rámci zapojení do místní Agendy 21 naleznete v aktualitách.

Ke stažení:

Hodnotící zpráva za rok 2021

Plán zlepšování místní Agendy na rok 2022

Komise místní Agendy 21 k Nápadům pro Opavu 2022

Kontakty:

koordinátor pro MA21

Mgr. Adéla Kozelková
odbor rozvoje města a strategického plánování
tel: +420 553 756 400
e-mail: adela.kozelkova@opava-city.cz

politik pro MA21

Mgr. Petr Orieščík
Náměstek primátora statutárního města Opavy
tel: +420 553 756 201
e-mail: petr.oriescik@opava-city.cz