Obnova společenského domu (Obchodní a živnostenská komora) v Opavě - 1. etapa

Ilustrační obrázek

Účelem projektového záměru "Obnova společenského domu (Obchodní a živnostenská komora) v Opavě - 1. etapa je zachování a obnova národní kulturní památky, rejst. č. ÚSKP ČR 423 Společenský dům (Obchodní a živnostenská komora) v Opavě, jakožto součásti kulturního bohatství národa umístěného v Moravskoslezském kraji formou postupné obnovy střechy a fasády daného objektu.

Budova národní kulturní památky „Společenský dům (Obchodní a živnostenská komora) v Opavě" svou jedinečnou architekturou a historií datující se od roku 1910 jako nově postaveného sídla opavské obchodní a živnostenské komory, se ve své době stala jednou z nejmodernějších a nejúčelnějších komorních budov v celé monarchii. Svůj jedinečný význam pro společenský a kulturní života však nese až do současnosti jako pokračovatelka sídla Okresní hospodářské komory v Opavě, veřejné knihovny - Knihovna Petra Bezruče,
p. o. a vysoce reprezentativních prostor s varhanním sálem, který slouží k pořádání veřejných přednášek, koncertů (varhanní koncerty a festivaly) či jako oblíbená obřadní síň. V rámci těchto akcí je objekt plně zpřístupněn a památkové hodnoty náležitě prezentovány.
Jedná se zejména o čelní fasádu s monumentální pískovcovou výzdobou skulptur sochaře Josefa Obetha a do interiéru propsané alegorie řemesel ve vitrážích Adolfa Zdrazily. Leopold Bauer celý interiér koncipoval velmi dekorativně a tyto umělecko řemeslné prvky v podobě kazetového dřevěného stropu, štukových stropů, profilovaných pilířů, vitrážového světlíku a velkého množství původních dřevěných prvků obložení, dveří a vestavěného nábytku je v objektu zachováno.

Zub času však i na této významné budově zachoval své působení a proto se statutární město Opava rozhodlo k postupné obnově celého objektu v několika etapách. Přičemž první dvě výše zmíněné (obnova střechy a fasády) budou realizovány v roce 2024.

 

 

Na realizaci 1. etapy zaměřené na obnovu střechy dotčené budovy získalo statutární město Opava dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje v maximální výši Kč 5.000.000,00.

Projekt "Obnova společenského domu (Obchodní a živnostenská komora v Opavě - 1. etapa" je spolufinancován z rozpočtu MSK.