Protipovodňová opatření statutárního města Opavy

Ilustrační obrázek

Statutární město Opava získalo dotaci na projekt, díky kterému budou realizovaná preventivní protipovodňová opatření spočívající ve zpracování digitálního povodňového plánu pro statutární město Opavu, městské části Milostovice a Zlatníky a vybudování sítě varovného systému povodňové služby a preventivní povodňové ochrany na území statutárního města Opavy.

Realizace projektu by měla být ukončena v polovině listopadu 2023.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.