Vznik nové MŠ Liptovská, Opava

Ilustrační obrázek

Statutární město Opava realizuje od července 2023 stavební práce na projektu, jehož cílem je navýšení stávající kapacity MŠ Opava, Pekařská - příspěvkové organizace o nové detašované pracoviště (s názvem „MŠ Liptovská“) o 2 odděleních s kapacitou 56 dětí, které vznikne jako výsledek rekonstrukce prostředního ze 3 pavilonů v komplexu budov na adrese Liptovská 21, 74601 Opava. 

Stavební práce na dotčené budově budou probíhat do konce března 2024, přičemž provoz nového pracoviště Mateřské školy Opava, Pekařská - příspěvková organizace bude zahájen k 1. 9. 2024.

 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.