O obci

O znaku a praporu

Dne 13. února 2002 schválil Podvýbor pro heraldiku a vexilologii Poslanecké sněmovny ČR symboly Městské části Vávrovice. Na 1. Slavnostech městské části 30. srpna 2003 požehnal znak a prapor biskup Ostravsko - opavské diecéze František V. Lobkowicz.

Symboly městské části zpracoval známý heraldik Mgr. Jan Tejkal z Ostravy - Heřmanic, který vytvořil obecní symboly pro více než 170 obcí a měst Moravy a Slezska. Zastupitelstvo se starostkou Marcelou Zápotokovou vybíralo z celkem 11 variant. Dne 15. května 2001 byla schválena varianta č. 10.

Popis znaku: Ve zlato - modře vlnitě děleném štítě nahoře vyrůstá polovina osmihrotého kříže, dole polovina palečného (mlýnského) kola, obojí opačných barev.

 

Popis praporu: List tvoří dva vodorovné pruhy, žlutý a zvlněný modrý se třemi vrcholy a čtyřmi prohlubněmi. Do žlutého pruhu vyrůstá z poloviny žlutého palečného kola polovina modrého osmihrotého kříže. Poměr šířky k délce listu je 2 : 3.

Co vlastně znak znázorňuje?

Heraldik Tejkal k tomu uvádí:

Figura osmihrotého kříže je převzata z doložených historických pečetních znamení Vávrovic, z nichž nejstarší je datováno rokem 1665. Počet ramen kříže (4) stejného rozměru a počet znakových polí (4) vyjadřuje počet současných místních částí Vávrovic (Vávrovice, Palhanec, Držkovice, Karlovec). Kříž odkazuje na někdejší feudální majitele obce - opavskou komendu johanitů (maltézských rytířů), v jejímž držení se obec připomíná již k roku 1308. Mlýnské kolo připomíná mlynářskou tradici v Držkovicích a na Palhanci. Zvýrazněné vlnité dělení a modrá barva symbolizuje polohu všech částí na pravém břehu řeky Opavy.