Výbory

Kontrolní výbor: Vladimír Stoniš předseda, Renáta Repková, Lumíra Galvasová

Finanční výbor: Kamil Ludwig předseda, Lumíra Galvasová,  Ing. Jaromír Blaščík

Zastupitelstvo Městské části Vávrovice dále zřizuje výbory dotační, životního prostředí, kulturně – sportovní, investiční, přestupkovou – dopravní.

Výbor dotační: Ing. Jaromír Blaščík - předseda, Kamil Ludwig, Renáta Repková

Výbor životního prostředí:  Renáta Repková - předseda, Mgr. Ivo Schreier, Jakub Grigar

Výbor kulturně, sportovní:  Lumíra Galvasová - předseda, Kamil Ludwig, Vladimír Stoniš

Výbor dopravní, přestupková:   Jakub Grigar - předseda, Mgr. Ivo Schreier, Vladimír Stoniš

Výbor investiční:  Mgr. Ivo Schreier - předseda, Ing. Jaromír Blaščík, Jakub Grigar