Výbory

Zastupitelstvo Městské části Vávrovice

Výbory  MČ Vávrovice r. 2022-2026

   

Výbor

Finanční

Kontrolní

Předseda

Lumíra Galvasová

Zdeněk Richlý

Členové

Kamil Ludwig

Věra Rumpoldinová

 

Michal Lagan

Zuzana Binarová

     

    Výbory

Dotační

Investiční

Životní prostředí

Stížnosti a podněty občanů

Kulturně-sportovní

Předseda

Kamil Ludwig

Jakub Zygula

Michal Lagan

Věra Rumpoldinová

Zuzana Binarová

Členové

Zuzana Binarová

Michal Lagan

Věra Rumpoldinová

Zdeněk Richlý

Lumíra Galvasová

 

Lumíra Galvasová

Kamil Ludwig

Jakub Zygula

Jakub Zygula

Zdeněk Richlý