Střelecký den

Upraveno: 23.08.2021

Tak jako život celé společnosti, také spolková činnost myslivců byla poznamenána vyhlášeným nouzovým stavem v ČR. Byly zrušeny plánované brigády, výroční i členská schůze. Sčítání zvěře, které proběhlo v únoru, bylo zajišťováno jednotlivými členy spolku.

V červenci proběhla pracovní členská schůze, na které byli členové seznámeni s činností spolku za rok 2020, schváleny plány mysliveckého hospodaření na rok 2021, dohodnut termín střeleckého dne pro členy a přátelé spolku a zároveň termín brigády. Přítomní rovněž popřáli vše nejlepší Josefu Věntusovi, který se v lednu dožil významného životního jubilea 60 let.

Střelecký den proběhl 7. 8. 2021 na střelnici v sousedním Mysliveckém spolku Maršovec Kylešovice. Stává se již pravidlem, že první místo získá Dalibor Kubesa. Střelecký den byl zakončen v přátelském posezení na myslivecké chatě v Suchých Lazcích, kde se všichni řádně občerstvili.

Jak mnoho občanů „našich“ obcí ví, členové spolku iniciovali a realizovali výsadbu dřevin a keřů v honitbě Hošťata, na katastrálních územích Podvihov a Suché Lazce. Provedené výsadby byly z části chráněny oplocením a z části pouze chráničkami u jednotlivých dřevin. Většina oplocení již byla odstraněna, poslední z nich se bude likvidovat během tohoto roku na společné brigádě. Srdce snad každého člověka zaplesá při pohledu na vzrostlou zeleň uprostřed lánů zemědělských polí.

V příštím roce je plánovaná další brigáda na likvidaci oplocení v lesíku na katastrálním území Komárov u Opavy podél vodního toku Hošťata. Zde byla provedena výsadba dubu, buku a jedle v roce 2010 členy mysliveckého spolku, kterou financovala městská část Komárov. Členové spolku zajišťovali v průběhu těchto let péči o vysázené stromy. Opět byla výsadba chráněna oplocením, kterého již s ohledem na vzrostlé dřeviny není potřeba.

V letošním roce bylo zakoupeno 100 ks jednodenních kuřat bažanta obecného z Mysliveckého líhňařského sdružení Míškovice. Již třetím rokem členové spolku vypouštějí dospělé jedince bažanta obecného z důvodu zazvěření honitby. I přes provedené výsadby a biopásy zajišťované Zemědělskou a.s. Opava-Kylešovice, jsou však jeho stavy stále minimální. Touto cestou musíme poděkovat zastupitelům městských částí Suché Lazce a Podvihov, kteří i v letošním roce poskytli dotace na nákup krmiva, bažantů a lapacích zařízení. Věříme, že naše píle bude někdy odměněna větší populací v krajině.

Abychom myslivost přiblížili veřejnosti, rozhodli jsme se v každém z článků zpravodaje uveřejnit popis některého z druhu zvěře. Začneme naším výše jmenovaným bažantem obecným. Jedná se o drobnou pernatou zvěř, bažant obecný samec je kohout, bažantí samice je slepice, mláďata jsou bažantíci. Ideální populace v honitbě je v poměru 1 kohout a 3-4 slepice. V měsíci březnu začíná bažantí tok a zpravidla v tuto dobu je slyšet kohoutí tokání. Na přelomu dubna snášejí slepice vejce a v květnu se mají líhnout první bažantíci. Bohužel s ohledem na nízké noční teploty v měsíci květnu o první snůšku slepice přijdou a proto snášení tzv. podnosky. V loňském roce bylo viděno několik slepic s kuřaty. Zpravidla se jednalo o počty do 5 ks kuřat na slepici. V letošním roce na to stále čekáme.

 

České myslivosti zdar!                                                                  Za Myslivecký spolek Hošťata

                                                                                                              Jana Židková