Férové obchodování na školách

Upraveno: 02.02.2023
Ilustrační obrázek

V rámci environmentální výchovy, udržitelného rozvoje a společenské odpovědnosti byl žákům vyššího stupně opavských základních škol a studentům opavských středních škol nabídnut interaktivní výukový program se zaměřením na fair trade. Tento program uvádí zúčastněné
do problematiky plýtvání potravinami a volně na něj navazuje výstavní projekt Neplýtvej jídlem, Opavo!, který bude probíhat od druhé poloviny ledna až do konce května 2023. 

Co to vlastně fair trade je?

Fair trade je ve své podstatě obchodní partnerství se zeměmi Afriky, Asie a Latinské Ameriky.
Je založen na dialogu, transparentnosti a respektu. Výrobci a pěstitelé, kteří jsou zapojení do fair trade tak dostávají za svou práci takovou výkupní cenu, která odpovídá veškerým nákladům na výrobu a zároveň jim umožňuje důstojný život. 

Jak poznám, že výrobek pochází z fair trade řetězce?

Každý výrobek, který vyrobili nebo vypěstovali lidé, kteří jsou do fair trade sítě zapojeni, je opatřen známkou certifikace fairtrade.
Jedná se o obrázek člověka ve zdravém životním prostředí, který může být buď na bílém nebo černém pozadí. Logo najdete níže.

The FAIRTRADE Mark

(Logo: Fairtrade Česko a Slovensko)

Žáci, studenti a přítomní pedagogové se na výukovém programu dozví, co je to fair trade, jakých zemí se týká a také na jakých potravinách
a produktech se s touto značkou můžou setkat. Dále je zúčastněným promítnuto dokumentární video, které ukazuje, jak se pěstují kakaové boby na Pobřeží slonoviny. Tento krátký dokument poskytl k promítání pan Stanislav Komínek ze společnosti Fairtrade Česko a Slovensko,
který se podílel na natáčení a Pobřeží slonoviny sám navštívil. Tématika pěstování kakaových bobů byla vybrána zejména proto, že většina účastníků má
v oblibě čokoládové výrobky! Po zhlédnutí videa pracují zúčastnění žáci a studenti ve skupinkách, kde se zamýšlí, jaké emoce v nich dokument vyvolal, co si z něj zapamatovali a jaké otázky k tématu ještě mají. Veškeré informace o fair trade předává zúčastněným pan Mgr. Dalibor Halátek, který se v současné chvíli zabývá tématikou spravedlivého obchodování.

Kromě toho, že se studenti a žáci dozvědí o problémech, které se ve světě dějí, naváže také město důležité kontakty s mladší generací,
se kterou může spolupracovat například při testování aplikací, zpracováním dotazníků, sběru informací a dalších aktivitách. 

Programu se již zúčastnily tyto školy: Základní škola pro zrakově postižené a žáky s vadami řeči, Střední škola průmyslová a umělecká,
a také Obchodní akademie a střední odborná škola logistická.

Jak se zúčastnění žáci a studenti zapojovali, můžete vidět níže na fotografiích.