Participativní bydlení

Upraveno: 14.11.2022
Ilustrační obrázek

Jak řešit nedostupné bydlení? Výzkumníci zkoumají možnosti a limity rozvoje participativního bydlení také v Opavě. 

Bydlení je stále nedostupnější. Dá se s tím něco dělat? Chcete se na řešení podílet? Zapojte se do výzkumu o možnostech a limitech participativního bydlení, který v Opavě a dalších městech ČR realizují Masarykova univerzita, České vysoké učení technické, Sociologický ústav AV ČR, Arnika – Centrum pro podporu občanů a Technická univerzita v Liberci. 

Města, v nichž probíhá výzkum, mají ambici řešit krizi bydlení a chtějí znát potřeby a zájmy svých obyvatel. Potřebují ale vědět, zda je o participativní bydlení zájem a jak by si potenciální obyvatelé takové bydlení představovali. 

Co to je participativní bydlení? 

Podob participativního bydlení je celá řada. V zahraničí existují formy jako jsou baugruppe, cohousingy, družstva, spolky, sítě nájemníků a další. Hlavní princip je ale vždy stejný – společná aktivita a dohoda skupiny lidí na zajištění bydlení, ať už za účasti obce či bez ní. Jedná se o spolupráci například na přípravě projektu, získání úvěru a koupi či stavbě nemovitosti, ale také následné správě. Projekty participativního bydlení jsou známé i svým důrazem na sdílení některých prostor a vybavení, což nejen snižuje náklady, ale také zvyšuje kvalitu života a environmentální udržitelnost bydlení. Důležité je, že o tom, co a jak se bude sdílet by měli rozhodovat budoucí obyvatelé, kteří bydlení dávají dohromady. 

19. 9. 2022 , 3. 10. 2022 a 17. 10. 2022 proběhly v Opavě tři workshopy, na kterých si účastnici více osvojili samotnou myšlenku participativního myšlení, seznámili se s příklady dobré praxe ze zahraničí, diskutovali o hlavních aspektech participativního myšlení jak např. z pohledu sdílených prostor, věcí či finančního zatížení výstavby objektů bydlení nebo samotných pravidel "hry" organizačního zajištění společného bydlení a na závěr si i vyzkoušeli samotnou přípravu participativního projektu. 

Tímto však výzkum nekončí.  Zapojte se do výzkumu participativního bydlení a věnujte zhruba 15 minut vyplnění dotazníku: https://participativnibydleni.cz/zapojte-se-dotaznik/.

Výzkumníci v něm zjišťují co by lidé chtěli v rámci svého bydlení sdílet a jak by chtěli spolupracovat, aby ušetřili náklady a zlepšili kvalitu a udržitelnost bydlení. Výsledky budou využity pro tvorbu manuálu pro zájemce o participativní bydlení a metodiky pro obce a státní správu.  

Více informací o projektu a participativních formách bydlení naleznete na webu: https://participativnibydleni.cz/.