Participativní bydlení - Pozvánka na 2. workshop

Upraveno: 23.09.2022
Ilustrační obrázek

Jak řešit nedostupné bydlení? Výzkumníci zkoumají možnosti a limity rozvoje participativního bydlení také v Opavě. Zapojte se účastí na workshopech nebo on-line dotazníkovém šetření!

Bydlení je stále nedostupnější. Dá se s tím něco dělat? Chcete se na řešení podílet? Zapojte se do výzkumu o možnostech a limitech participativního bydlení, který v Opavě a dalších městech ČR realizují Masarykova univerzita, České vysoké učení technické, Sociologický ústav AV ČR, Arnika – Centrum pro podporu občanů a Technická univerzita v Liberci. 

Města, v nichž probíhá výzkum, mají ambici řešit krizi bydlení a chtějí znát potřeby a zájmy svých obyvatel. Potřebují ale vědět, zda je o participativní bydlení zájem a jak by si potenciální obyvatelé takové bydlení představovali. 

Co to je participativní bydlení? 

Podob participativního bydlení je celá řada. V zahraničí existují formy jako jsou baugruppe, cohousingy, družstva, spolky, sítě nájemníků a další. Hlavní princip je ale vždy stejný – společná aktivita a dohoda skupiny lidí na zajištění bydlení, ať už za účasti obce či bez ní. Jedná se o spolupráci například na přípravě projektu, získání úvěru a koupi či stavbě nemovitosti, ale také následné správě. Projekty participativního bydlení jsou známé i svým důrazem na sdílení některých prostor a vybavení, což nejen snižuje náklady, ale také zvyšuje kvalitu života a environmentální udržitelnost bydlení. Důležité je, že o tom, co a jak se bude sdílet by měli rozhodovat budoucí obyvatelé, kteří bydlení dávají dohromady. 

19. 9. 2022 proběhl první ze série tří workshopů, na kterém si účastnici více osvojili samotnou myšlenku participativního myšlení. Seznámili se s příklady dobré praxe ze zahraničí a zároveň si definovali záležitosti, o kterých se chtějí dozvědět ještě něco víc.

Stále máte možnost se zapojit do výzkumu i Vy! Váš názor nás zajímá. 

Co vás na 2. workshopu, který se bude konat 3. 10. 2022 od 16:30 do 19:30 v Malém salónku 1. patra KD Na Rybníčku čeká? 

  • Shrnutí informací z minulého workshopu pro ty, kteří se ho nezúčastnili. 
  • Budeme diskutovat o vašich preferencích ohledně bydlení a o pro vás přijatelných formách a míře participace v něm (ekonomické, organizační, společenské, prostorové,...). Vaše preference pomůžeme pojmenovat pomocí nenáročné skupinové aktivity a společné diskuze.
  • I v případě, že zjistíte, že participativní bydlení není pro vás, dozvíte se něco o vašich preferencích ohledně bydlení, což vám může pomoci při budoucím rozhodování.
  • Vstup je zdarma, občerstvení zajištěno.

Pokud máte o účast na workshopu zájem, vyplňte krátký registrační formulář zde.  

Už teď si ale poznamenejte termín posledního workshopu v Opavě, který proběhne v pondělí 17. 10.  2022 od 16:30 do 19:30 v Kulturním domě Na Rybníčku. 

Můžete se také podívat na videozáznam  příspěvků z konference o participativním bydlení s příklady projektů z Berlína, Vídně, nebo o české iniciativě Sdílených domů a připravovaném spolkovém bydlení v Praze

    

.