Revitalizace bytových domů Hobzíkova 31 a 33

Ilustrační obrázek
Stav projektu: Povedlo se
Plány: Environmentální výchova a osvěta / Strategický plán města
Realizace: 04/2021 – 10/2021
Registrační číslo projektu: CZ.06.2.11/0.0/0.0/17_097/0015426
Zhotovitel: FENBAU s.r.o.
Celkové náklady projektu: 7 968 231,35 Kč

 

TENTO PROJEKT je spolufinancován Evropskou unií pomocí program Integrovaného regionálního operačního programu.

Cílem projektu je zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele statutárního města Opavy prostřednictvím snížení energetické náročnosti bytových domů v blízkosti centra města, jakožto veřejné infrastruktury. Prostřednictvím zateplení obvodových konstrukcí, výměny výplní otvorů na obálce budovy a zateplení střešní konstrukce dojde k realizaci úspory celkové dodané energie ve výši  59,80 %. Zlepšení tepelně-technických vlastností obvodových konstrukcí v předmětných budovách nacházejících se na území města Opavy zároveň povedou k dosažení toho, že:
- objekt dosáhne nákladově optimální úrovně energetické náročnosti budovy po realizaci zateplení obvodových konstrukcí a/nebo výměně výplní otvorů podle požadavku platné vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov, §6, odst. 2, písm. a) nebo b) nebo dosáhne 0,95. 
Sestava vytvořena násobku doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla pro jednotlivé zateplované konstrukce nebo měněné výplně otvorů na obálce budovy podle ČSN 73 0540-2:2011 
- objekt dosáhne hodnot ukazatelů energetické náročnosti měněných prvků (požadované hodnoty součinitele prostupu tepla U N, 20)