Sběrné nádoby na gastroodpad pro domácností - město Opava

Ilustrační obrázek

V roce 2023  město navázalo realizací další etapy distribuce kyblíků na gastroodpad pro domácnosti. Bylo pořízeno celkem 2 700 ks kyblíků (o objemu 5 l), které jsou určeny tentokrát primárně pro obyvatele sídliště Kateřinky-Západ. Nádoby jsou opatřeny polepem s informací „co je to gastroodpad“. Spolu s nádobou byli občané instruováni a dostali brožuru, která detailně informuje o správném třídění kuchyňského a odpadu. Distribuce přímo do domácností proběhla v měsíci květnu 2023, za pomoci brigádníků a distribuční firmy, bylo rozdáno celkem 2 500 ks kyblíků (z celkového množství 2 700 ks). Zbývající nádoby si občané, kteří nebyli zastiženi doma, měli možnost vyzvednout v budově magistrátu města Opavy. Do projektu, na který město získalo dotaci z Moravskoslezského kraje, bylo tedy zapojeno celkem 2 700 domácností.