Výsadba stromů - k. ú. Milostovice

Ilustrační obrázek

Město Opava získalo ze Státního fondu životního prostředí ČR dotaci ve výši 248 000 Kč na výsadbu stromů v městské části Milostovice. Realizací projektu vzniklo nové stromořadí ležící na veřejně přístupné polní cestě, která přímo navazuje na městkou část Milostovice. Výsadba 75 nových stromů (Jeřáb ptačí), na které byla v rámci tohoto projektu získána dotace, je součástí rozsáhlejší výsadby celkem 200 stromů ve výše uvedené lokalitě. Nová výsadba přispěla k udržení a postupnému zvýšení druhové diverzity a ke zvýšení potravní a hnízdní nabídky pro živočišné druhy. V letních měsících poskytne lidem i živočichům prostor pro úkryt.