Lepší města pro život - vybrané adaptační projekty a sdílení zkušeností

Ilustrační obrázek

Město Opava uspělo se žádostí o dotaci na projekt „Lepší města pro život – vybrané adaptační projekty a sdílení zkušeností“ u tzv. Norských fondů a v rámci výzvy Bergen získalo finanční prostředky na několik svých projektů z oblasti životního prostředí. Na realizaci těchto projektů, která proběhne nejpozději do dubna 2024, může využít až 16 milionů korun.

Opava připravuje, že v rámci tohoto projektu uvede v život hned několik záměrů. Centrum města oživí další prvky zeleně, plánovaná je jak výsadba nových stromů, tak například instalace tzv. mobilní zeleně. Připravuje se také ozeleňování střech, konkrétně na víceúčelové sportovní hale, budově Seniorcentra nebo budově Hlásky.

Tento projekt je zaměřen nejen na samotnou realizaci přírodě blízkých adaptačních opatření, ale také na výměnu zkušeností. Důležitým aspektem probíhajícího projektu je proto spolupráce s partnery projektu (statutární město Frýdek-Místek, statutární město Prostějov, Buildigo, s.r.o. a Centrum udržitelného rozvoje, z.s.), která započala již při přípravě společné žádosti o dotaci, ve které město Opava působí jako hlavní žadatel.

Realizace projektu:  08/2021 – 04/2024

Podrobnosti o realizovaném projektu je možné najít na stránkách projektu www.lepsimesta.cz