Lepší města pro život - vybrané adaptační projekty a sdílení zkušeností

Ilustrační obrázek

V reakci na narůstající dopady klimatických změn, jako jsou vlny horka, sucha a povodně,
se mnoho měst po celém světě obrací k adaptačním opatřením, která jim pomohou se s těmito změnami vyrovnat.

Město Opava uspělo se žádostí o dotaci na projekt „Lepší města pro život – vybrané adaptační projekty a sdílení zkušeností“ u tzv. Norských fondů a v rámci výzvy Bergen získalo finanční prostředky na několik svých projektů z oblasti životního prostředí.

Opava v rámci tohoto projektu uvedla v život hned několik záměrů - centrum města oživily
další prvky mobilní zeleně, došlo k ozelenění některých střech na veřejných budovách (budova radnice nad informačním centrem, víceúčelová hala, seniorcentrum), z projektu bylo také vysazeno mnoho dalších zelených ploch a stromů.

Tento projekt byl zaměřen nejen na samotnou realizaci přírodě blízkých adaptačních opatření, ale také na výměnu zkušeností. Důležitým aspektem projektu byla proto spolupráce s partnery projektu (statutární město Frýdek-Místek, statutární město Prostějov, Buildigo, s.r.o. a Centrum udržitelného rozvoje, z.s.), která započala již při přípravě společné žádosti o dotaci, ve které město Opava působilo jako hlavní žadatel. Realizovaný projekt je inspirativním příkladem toho, jak mohou města spolupracovat na řešení globálních výzev, jako jsou klimatické změny.

Realizace projektu probíhala od roku 2021 do dubna 2024, dotace na jednotlivé aktivity byla ve výši 88 %.

Podrobnosti o realizovaném projektu je možné najít na stránkách projektu www.lepsimesta.cz.

 

Fotogalerie realizovaných záměrů se nachází níže: