Zvýšení kapacity Mateřských škol

Ilustrační obrázek

Opavě stejně jako jiným městům chybí místa ve školkách, což by z důvodu plánovaného zvýšení počtu obyvatel po dobudování bytových projektů mohl být velký problém. Z tohoto důvodu město zpracovává pasport současných školek a škol, kde by bylo možné realizovat přístavby, tedy rozšířit jejich kapacity s výhledem 3 až 5 let. V roce 2023 bude probíhat výstavba 2 oddělení v areálu Liptovská, 1 oddělení v MŠ Edvarda Beneše, rovněž v MŠ Malé Hoštice dojde k rozšíření o jedno oddělení. Dle budoucí potřeby bude případně dále uvažováno o rozšiřování kapacit v mateřských školách na území města.