Aktualizace strategického plánu 2015 - 2020

 

Motto: "Bílá Opava – pravé místo pro život"

Vize: „Opava chce být otevřeným, aktivním a hrdým slezským městem, kde každý může strávit život podle vlastních představ. Městem s rozmanitou nabídkou bydlení, vzdělání a pracovních příležitostí s možností seberealizace, kvalitními službami a atraktivními možnostmi trávení volného času obyvatel. Sportovní a kulturní zázemí splňující nejvyšší nároky, udržovaná zeleň, čistota města, jeho bezpečnost a dostupnost – to vše a ještě mnohem více bude základem plnohodnotného a zdravého života obyvatel Opavy a spokojenosti jejích návštěvníků. Opava se tak stane ještě příjemnějším a přitažlivějším místem pro život.“

 

Ke stažení

Aktualizovaný strategický plán SMO

Výpis z usnesení zastupitelstva - schválení strategického plánu SMO

Přehled aktivit a finanční náročnosti

Příloha č. 1: Metodika zpracování SP

Příloha č. 2: Statut řídícího výboru SP

Příloha č. 3: Jednací řád řídícího výboru SP

Příloha č. 4: Profil města vs. Moravskoslezský kraj vs. ČR

Příloha č. 5: Demografie Opavy

Příloha č. 6: Výdaje na kulturu, sport, školství a sociální služby

Příloha č. 7: Revize plnění stávajícího SP

Příloha č. 8: Dotazníky, vyhodnocení, porovnání

Příloha č. 9: SWOT analýzy jednotlivých oblastí rozvoje

Příloha č. 10: Vypořádání připomínek

Příloha č. 11: Analýza výstupů pracovních skupin