Koncepce rozvoje bydlení

Nová Koncepce bydlení města Opavy si klade za cíl položit základ pro komplexní přístup v systematickém rozvoji jednotlivých oblastí bydlení, to znamená všech typů a forem bydlení pro všechny cílové skupiny občanů, rozvoj bytového fondu Opavy, a přispěje k prosazování dlouhodobých strategických plánů a investic v oblasti bydlení vč. přípravy nových lokalit a projektů.

 

Ke stažení

Koncepce rozvoje bydlení statutárního města Opava na období 2021 až 2030

Akční plán