Strategický plán ekonomického a územního rozvoje Statutárního města Opavy pro období 2007-2020

Motto: „Bílá Opava – pravé místo pro život“

Vize:  „Opava chce být otevřeným, aktivním a hrdým slezským městem, kde každý může strávit život podle vlastních představ. Městem s rozmanitou nabídkou bydlení, vzdělání a pracovních příležitostí s možností realizace, kvalitními službami a atraktivními možnostmi trávení volného času obyvatel. Sportovní a kulturní zázemí splňující nejvyšší nároky, udržovaná zeleň, čistota města a jeho bezpečnost a dostupnost – to vše bude základem plnohodnotného života obyvatel Opavy a spokojenosti jejích návštěvníků. Opava se tak stane nejpříjemnějším a nejpřitažlivějším místem pro život nejen v Moravskoslezském kraji.“

 

Ke stažení

Strategický plán ekonomického a územního rozvoje Statutárního města Opavy pro období 2007-2020

Příloha č. 1: Seznamy členů Řídící skupiny a pracovních skupin

Příloha č. 2: Profil města

Příloha č. 3: Dílčí SWOT analýzy jednotlivých prioritních oblastí

Příloha č. 4a - Stanovisko zpracovatele SEA

Příloha č. 4b - Stanovisko MSK SEA přílohy

Příloha č. 4c - Stanovisko MSK SEA