Historie koupaliště

Pro skutečnost, že koupaliště mělo tvořit jeden z prvků souboru budov s rekreačními a společenskými funkcemi a že město kladlo na podobu celého areálu velmi vysoké nároky, hovoří soutěž, kterou městská reprezentace vypsala v roce 1929. Je jen symptomatické, že v ní v konkurenci dalších tvůrců (mezi nimi Paula Engelmanna a Jacquese Groaga) vyšel vítězně opavský architekt Otto Reichner (1888–1961), dnes považovaný za nejvýznamnějšího představitele meziválečné opavské architektury. Ten ve svém řešení spojil progresivitu soudobé funkcionalistické architektury se zvláštním vernakulárním přídechem.

Stavba areálu probíhala v letech 1930–1931.

Superlativa, objevující se v hodnocení dokončené stavby jako „nejkrásnější a nejmodernější lázně v Zemi moravskoslezské“, zjevně nepřeháněla. Vzniklo zde mimořádně kultivované, funkčně výborně řešené a velkoryse koncipované stavebně-technické dílo, splňující nároky lidí, kteří se zde přicházeli nejen koupat. To vše již od 28. června 1931, kdy bylo koupaliště otevřeno veřejnosti.

Jako integrální součást areálu byla od počátku zamýšlena výtvarná díla – socha vzpřímeného atleta, zakreslená do projektové dokumentace z roku 1931, identifikuje sféru dospělých. Naopak světu dětí plně náleží brouzdaliště s kolosální a naštěstí realizovanou a dochovanou sochou Vodníka, zhotovenou z bílého supíkovického mramoru, jenž hrozivě shlíží do stylizované peřeje. Sochař Josef Obeth (1874–1961) v něm vytvořil dílo, jež potvrzuje z dnešního pohledu nejen soudobou velkorysost městských komunálních investic, nýbrž také dobový důraz na spojení života moderního člověka a kultivovaného prostředí, posvěceného uměleckým dílem. Nesamozřejmostí tohoto humanistického poselství zůstává opavské koupaliště fascinujícím dílem do dnešní doby a povyšuje jej, jakoby nenápadně, z oblasti volného času a zábavy do sfér vysokého umění. (PhDr. Pavel Šopák, PhD.)

Opavské koupaliště je od roku 1974 je zapsáno v seznamu novodobých kulturních památek České republiky. Na opravách soustavně pracuje Statutární město Opava již od roku 1996, kdy byla provedena rekonstrukce bazénu. V dalších letech byly vybudovány například tobogány, beach-volejbalové hřiště a bylo investováno do tepelných čerpadel. Hlavní budova koupaliště prošla v roce 2007 náročnou rekonstrukcí. Překvapením, které si možná ještě pamětníci pamatují, bylo vybudování staronového hudebního altánku, který je replikou podle dobových historických fotografií.