Hlášení rozhlasu 1. týden 2022

Upraveno: 05.01.2022
Ilustrační obrázek

Vážení spoluobčané, oznamujeme Vám, že probíhá  tradiční tříkrálová sbírka. V naší městské části Vás tříkráloví koledníci  navštíví  v sobotu 8. ledna a v neděli 9. ledna. Potom bude možné až do 16. ledna  přispět do tříkrálových pokladniček umístěných ve Vávrovicích v obchodě a na poště partner.   Charita Opava děkuje všem dárcům a přeje šťastný nový rok.