Na Opavsku se objevila ptačí chřipka

Publikováno: 10.03.2021
Upraveno: 11.03.2021
Ilustrační obrázek

Na Opavsku se objevilo ohnisko ptačí chřipky subtypu H5N8. Ohnisko se nachází v malochovu drůbeže v obci Velké Hoštice. Chovatel nahlásil krajské veterinární správě úhyn zhruba poloviny z více než stovky kusů drůbeže (slepic, kohoutů, kuřat a pekingských kachen). Úřední veterinární lékaři Státní veterinární správy odebrali na místě vzorky a zaslali je k vyšetření do Národní referenční laboratoře pro ptačí chřipku ve Státním veterinárním ústavu Praha. Ta ptačí chřipku subtypu H5N8 potvrdila. V neděli proto byly usmrceny zbývající kusy drůbeže.

Všichni chovatelé drůbeže na území města by podle veterinářů měli dbát opatření biologické bezpečnosti pro drůbež a jiné ptactvo chované v zajetí, zamezit průniku volně žijícího ptactva do objektů a prostor pro chov drůbeže. Je třeba maximálně omezit pohyb drůbeže (hrabavé i vodní) ve vnějším prostředí, krmení a napájení realizovat pod přístřeškem. Pokud se v chovu objeví zvýšený úhyn, příp. pokles příjmu vody a krmiva, je povinností chovatele oznámit to Krajská veterinární správa SVS pro Moravskoslezský kraj (dále jen KVS SVS).

V souvislosti s výskytem ptačí chřipky na Opavsku vydala KVS SVS nezbytné mimořádné veterinární opatření a mapku ochranného pásma a pásma dozoru. Ty najdete na úřední desce KVS SVS (zveřejněno 9. března 2021).

Další informace podá KVS SVS, MVDr. Petr Špánek, telefonní číslo 724 746 594 nebo https://www.svscr.cz/ptaci-chripka-aktualni-informace/