Platná hygienická opatření

Publikováno: 27.07.2020
Upraveno: 07.08.2020

Zveřejnujeme občanům co aktuálně platí na území Opavska. Je to výčet mimořádných opatření, která jsou složena z MO KHS MSK a MO MZdr. Je potřeba respektovat a řídit se jak mimořádnými opatřeními ministerstva, tak krajské hygienické stanice. Vždy je potřeba splnit přísnější podmínky těchto opatření. Výčet se spíše zaobírá, kde nosit roušku a počtů osob na akcích. Samozřejmostí je dezinfekce apod.

Ing. Roman Otipka

vedoucí oddělení havarijního a krizového řízení