Historie obce Zlatníky

První zmínka o obci Zlatníky pochází z roku 1256, kdy Zlatníky koupil Velehradský klášter od jejich majitele Smila z Bílkova. Nějakou dobu byly Zlatníky v držení rodu Vlků z Konecchlumí, od konce 16. století do roku 1718 byly jako samostatný statek majetkem Mošů z Bittendorfu. Roku 1728 koupil Zlatníky Jan Antoním Pino z Friedenthalu a spolu se dvorem Mošovcem je připojil ke Stěbořicím, s nimiž Zlatníky sdílely společné osudy do novověku. V roce 1717 postavil majitel Jan Leopold Moš v obci pivovar, který společně s mlýnem náležel k vrchnostenskému dvoru. Od poloviny 18. století skupovali zlatničtí poddaní od zadluženého pána z Friedenthalu pozemky panských dvorů ve Zlatníkách a Mošovci, až nakonec prodal Karel rytíř Pino z Frienedthalu zlatnický a mošovský dvůr zlatnickým sedlákům, ale zůstal zlatnickou vrchností se soudní pravomocí. Především mošovský dvůr byl velmi rozsáhlý, jeho součástí byla salaš, pivovar, rybník, větrný a vodní mlýn.

 V roce 1868 zachvátil obec velký požár, který zničil část obce a roku 1889 Zlatníky postihla ničivá povodeň.

V obci se nacházely dvě kaple, starší stavbou, která dnes již neexistuje, byla kaple sv. Anny, stojící 3 km od vesnice u polní cesty na Opavu. Tato kaple kolem roku 1897 vyhořela, roku 1899 byla znovu vystavěna a roku 1901 rozšířena. V roce 1902 byla vysvěcena nová křížová cesta kaple sv. Anny a roku 1909 u ní stojící kříž. Druhá kaple, která v obci stojí dodnes je kaple sv. Jana Křtitele uprostřed návsi. Byla postavena a vysvěcena roku 1877. Na místě staré kaple, jež byla roku 1869 zbořena, byla ve stejném roce vybudována obecná škola, jednalo se o školu jednotřídní a učit se v ní začalo roku 1871. Do té doby navštěvovaly místní děti školu ve Stěbořicích.

V obci působilo i několik spolků. Hasičský (založený roku 1894), hospodářský (1890), divadelní a ochotnická jednota (1922) nebo besídka republikánského dorostu (1922).

Od roku 1870 fungovala ve Zlatníkách rolnická záložna, roku 1892 bylo zřízeno odvodňovací družstvo, v roce 1912 pastevní družstvo pro Zlatníky a okolí. Nejbližší poštovní úřad četnická stanice a fara se nacházely ve Stěbořicích.

Od roku 1850 byly Zlatníky samostatnou obcí, která trvale patřila do soudního a politického okresu Opava. Od 1. dubna 1976 jsou Zlatníky částí Opavy, dnes jako jeho samosprávná městská část.