Chytrá Opava 2017-2023

 

Opava je městem, které koncepčně a systematicky plánuje své kroky roky dopředu. Strategický plán statutárního města Opavy, Plán udržitelné městské mobility, Komunitní plán sociálních a souvisejících služeb, Koncepce Environmentální výchovy a osvěty nebo projekt Zelené hradby, to je výčet stěžejních plánů, koncepcí nebo dlouhodobých projektů statutárního města Opavy v účinnosti v době zpracování tohoto dokumentu.
Koncepce Chytrá Opava doplňuje stávající aktivity města o prvky zavádění ICT a chytrých technologií a současně v tomto ohledu navazuje na aktuálně schválenou a realizovanou koncepci Moravskoslezského kraje s názvem Chytřejší kraj.

 

Ke stažení

Chytrá Opava 2017-2023 - Návrhová část

Chytrá Opava 2017-2023 - Analytická část