Koncepce rozvoje sociálního bydlení na období 2011-2014

Koncepce rozvoje sociálního bydlení v Opavě na období 2011–2014

Rada města dne 26. 3. 2012 schválila nová pravidla pro obsazování městských bytů. Definitivně se tak ruší systém obsazování bytů nabídkou nejvyššího prvního nájemného, který fungoval od roku 2006.

Bylo schváleno vymezení bytů tzv. sociálních a běžných nájemních. Druhy sociálních bytů jsou dle vytvořené Koncepce rozvoje sociálního bydlení v Opavě na období 2011–2014 (dále jen koncepce) rozděleny pro pět cílových skupin:

  • senioři,
  • osoby se zdravotním postižením,
  • osoby sociálně znevýhodněné,
  • osoby s psychickým onemocněním,
  • mladé rodiny.

Vzhledem k zavedení nového hodnocení je nutné, aby si nové žádosti podali i ti zájemci o městské ubytovny, kteří již v minulosti o ubytovnu žádali. Žadatelé o sociální bydlení musí splnit předem daná kritéria. Pro startovací byty např. mimo jiné nesmí věk samotného žadatele překročit 30 let, ale součet věku manželů či partnerů může být maximálně 60 let. U startovacích bytů je také podmínkou spořit na stavební spoření minimální měsíční částku ve výši 700 Kč v případě jednotlivce a 1400 Kč v případě společné žádosti dvou osob tak, aby si pak mohly mladé rodiny pořídit své vlastní bydlení. Nájemní smlouvy na startovací byty jsou maximálně na dobu 5 let.

Zájemci o byty a ubytovací zařízení pro výše uvedené cílové skupiny si mohou od 1. dubna podat žádosti prostřednictvím podatelny Magistrátu města Opavy na odbor majetku města. Žádosti pro jednotlivé druhy bytů jsou k dispozici na této adrese v záložce formuláře nebo si je můžete vyzvednout osobně na podatelně Magistrátu města Opavy, odboru majetku města a odboru sociálních věcí. Po obdržení žádosti bude zájemce o sociální bydlení ohodnocen body dle předem stanovených kritérií. Na základě bodového hodnocení se žadatel umístí do seznamu uchazečů o byt nebo ubytovací zařízení pro konkrétní cílovou skupinu. V případě, že se Statutárnímu městu Opava uvolní byt nebo ubytovací jednotka, bude rada města přidělovat volný byt nebo ubytovací jednotku žadateli s nejvyšším bodovým ohodnocením pro danou cílovou skupinu.

S případnými dotazy k novému systému obsazování bytů v majetku SMO se můžete obrátit na odbor majetku města Magistrátu města Opavy.

 

Ke stažení

Koncepce rozvoje sociálního bydlení

Seznam domů určených pro sociální bydlení

Zásady - osoby se zdravotním postižením

Zásady - osoby sociálně znevýhodněné

Zásady - senioři

Zásady - startovací byty