Byty, penziony, ubytovny

Upraveno: 18.04.2023
 • Pronájem bytů ve vlastnictví SMO
 • Přechodné ubytování v ubytovnách SMO

Řeší odbor majetku města, odd. správy a evidence budov 

Byty ve vlastnictví města - pronájem

 • Uvolněný byt v majetku SMO je pronajímán na základě výběrového řízení, kdy uvolněný byt získá uchazeč, který nabídne částku za m2, která se nejvíce blíží průměru nabízených částek.
 • Podmínky pro uchazeče o obecní byt jsou stanoveny v systému přidělování městských bytů.
 • Smlouva je uzavřena na dobu určitou 1 roku nebo 6 měsíců a po uplynutí doby nájmu tj. 1 roku za podmínky řádného užívání bytu, placení nájemného a nenarušování občanského soužití je s nájemcem uzavřena nájemní smlouva vždy na dobu 3. let
 • Potřebné formuláře jsou vždy k dispozici na odboru majetku města a v době vyhlášeného řízení a i na podatelně MMO

Byty v domech pro seniory - pronájem

SMO má určené bytové domy pro seniory na adresách Hobzíkova 31 a 33, Jateční 8a a částečně na Jateční 7 v Opavě:

Byty v domech pro seniory jsou pronajímány na základě Zásad pro přidělování bytů v domech pro seniory.

 • Podmínkou k získání bytu v domě pro seniory je dosažení věku 65
 • Smlouvy jsou uzavírány se SMO na dobu určitou 1 roku a po uplynutí doby nájmu tj. 1 roku za podmínky řádného užívání bytu, placení nájemného a nenarušování občanského soužití je s nájemcem uzavřena nájemní smlouva na dobu 3. let
 • Ze seznamu uchazečů je sestavován pořadník (dle bodového ohodnocení viz Pravidla ) a občané na prvních místech pořadníků získávají uvolněné byty v těchto domech po schválení v RMO

SMO má ve vlastnictví i penziony pro seniory, které spravuje seniorcentrum Opava, příspěvková organizace, se sídlem na Rolnické 29, tel.: +420 553 730 060. 

Jedná se o Penzion I. , Penzion II. a  Penzion III. na Rolnické ulici v Opavě - Kateřinkách a dále nově postavený Penzion IV na Hálkové ulici 13 v Opavě - Kateřinkách . 

Přidělování ubytovacích jednotek v ubytovacích zařízeních

Ubytovací zařízení jsou pronajímána na základě Zásad pro přidělení bytu pro osoby sociálně znevýhodněné.

SMO ubytovává osoby sociálně znevýhodněné na těchto adresách:

 • částečně na Jateční 7 v Opavě
 • U Cukrovaru 1 v Opavě
 • Podvihovská 5a v Opavě-Komárově
 • Uchazeči o tento dočasný způsob bydlení si musí podat žádost písemně
 • O přidělení uvolněné ubytovací jednotky konkrétní osobě rozhoduje RMO
 • Smlouvy jsou zpravidla uzavírány na dobu určitou 3 měsíců

Přidělování bytů pro osoby se zdravotním postižením

Byty v domech pro osoby se zdravotním postižením jsou pronajímány na základě Zásad pro přidělení bytu pro osoby se zdravotním postižením.

 • Podmínkou k získání bytu v domě pro osoby se zdravotním postižením je trvalé bydliště v Opavě 
 • Smlouvy jsou uzavírány se SMO na dobu určitou 3 měsíců a po uplynutí doby nájmu tj. 3 měsíců a za podmínky řádného užívání bytu, placení nájemného a nenarušování občanského soužití je s nájemcem uzavřena nájemní smlouva na dobu vždy 1 roku
 • Ze seznamu uchazečů je sestavován pořadník (dle bodového ohodnocení viz Pravidla ) a občané na prvních místech pořadníků získávají uvolněné byty v těchto domech po schválení v RMO

Přidělování startovacích bytů

Startovací byty jsou pronajímány na základě Zásad pro přidělení startovacího bytu.

 • Podmínkou k získání startovacího bytu je věk žadatele a uzavřená platná smlouva ke stavebnímu spoření 
 • Smlouvy jsou uzavírány se SMO na dobu určitou 1 rok, max. na 5 let
 • Ze seznamu uchazečů je sestavován pořadník (dle bodového ohodnocení viz Pravidla ) a občané na prvních místech pořadníků získávají uvolněné byty v těchto domech po schválení v RMO