Odbor obecní živnostenský úřad

Obecní živnostenský úřad zařazený pod strukturu magistrátu jako jeden z jeho odborů vyřizuje veškerou agendu spojenou s živnostenským podnikáním (tj. živností ohlašovací volné, řemeslné, vázané a koncesované). Jedná se o centrální registrační místo, které umožňuje podnikatelům, aby na jednom místě vyřídili své záležitosti vůči finančnímu úřadu, správě sociálního zabezpečení, úřadu práce a zdravotní pojišťovně. V rámci kontaktního místa Czech POINT vydává výpisy z obchodního a živnostenského rejstříku.

Pro informace, ohledně zrušení živnostenského oprávnění z důvodu zřízení datové schránky, volejte na tel.: 553 756 605 nebo 553 756 607.

Kontakty odboru

Foto - portrét

Ing. Bc. Eva Kubánková

Vedoucí odboru
Telefon: 553756611
Budova: Krnovská 71C
Patro: 3. patro
Kancelář: kancelář č. 302
Jméno Pozice E-mail Telefon
E-mail
Referentka obecního živnostenského úřadu
Referentka obecního živnostenského úřadu 553756610
Referentka obecního živnostenského úřadu
Referentka obecního živnostenského úřadu 553756614
Referentka obecního živnostenského úřadu
Referentka obecního živnostenského úřadu 553756613
Referentka obecního živnostenského úřadu
Referentka obecního živnostenského úřadu 553756612

Oddělení kontrolně-správní

Vedoucí oddělení
Vedoucí oddělení 553756608
Referentka oddělení
Referentka oddělení 553756607
Samostatný výkon živnostenské kontroly
Samostatný výkon živnostenské kontroly 553756606
Referentka oddělení
Referentka oddělení 553756605
Samostatný výkon živnostenské kontroly
Samostatný výkon živnostenské kontroly 553756602

 

Agenda odboru:

 • v rozsahu působnosti úřadu s rozšířenou působností zabezpečuje činnosti živnostenského úřadu na úseku živnostenského podnikání, týkající se živnosti ohlašovací volné a živností řemeslných, vázaných a koncesovaných 
 • v rozsahu působnosti úřadu s rozšířenou působností zabezpečuje činnosti související s evidováním zemědělských podnikatelů podle zákona o zemědělství 
 • provádí živnostenskou kontrolu a ukládá pokuty za porušení povinností podle živnostenského zákona 
 • provádí kontrolu evidence zemědělského podnikatele 
 • vede sankční řízení o pozastavení provozování živnosti nebo rušení živnostenského oprávnění v případě porušování právních předpisů 
 • poskytuje poradenskou a konzultační činnost v oblasti živnostenského zákona 
 • je provozovatelem živnostenského rejstříku a evidence zemědělského podnikatele 
 • jako centrální registrační místo (CRM) umožňuje podnikatelům, aby učinili některé úkony vůči finančnímu úřadu, příslušné správě sociálního zabezpečení, úřadu práce a zdravotní pojišťovně 
 • vydává výpisy z živnostenského rejstříku a z evidence zemědělského podnikatele 
 • v rámci zřízeného pracoviště kontaktního místa Czech POINT vydává výpisy z obchodního a živnostenského rejstříku
 • řeší přestupky proti veřejnému pořádku 

Výsledky kontrol

 

Životní situace, které řeší tento odbor

 

Formuláře ve správě odboru

Od roku 2008 mohou podnikatelé využít elektronické podání pomocí Jednotného registračního formuláře, který nahrazuje různé typy formulářů pro podání, která podnikatel musel učinit. Aplikaci k vytvoření a odeslání Jednotného registračního formuláře najdete na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu ČR