Mezinárodní varhanní soutěž Petra Ebena

Soutěž mladých varhaníků byla založena v roce 1978 v souvislosti se stavbou nových koncertních varhan krnovské firmy Rieger-Kloss Opus 3485 v interiéru obřadní síně tehdejšího Městského domu kultury Petra Bezruče – v současnosti Knihovny Petra Bezruče. Soutěžní prezentace varhanního mládí do 26 let v měřítku regionálním a celostátním, pořádaná v bienálním cyklu sudých let, vykazovala stále progresivnější tendenci nejen v narůstajícím počtu účastníků, ale též v jejich vzestupné interpretační úrovni; vysoká kritéria splňovala i v nepovinné soutěžní disciplíně improvizační. Prestiž „varhanní Opavy“ garantují od jejího počátku přední hudební pedagogové našich i zahraničních uměleckých škol a výkonní umělci, zainteresovaní v porotě soutěže. Při organizování jednotlivých ročníků soutěže hrály velkou roli v souvislosti se stanovením soutěžních podmínek a dělením kategorií pedagogické aspekty. Ke cti iniciátorů soutěže je dnes možné prohlásit, že vstupní koncepce byla prozíravá a perspektivní a postupně při přípravě jednotlivých ročníků pružně reagovala na aktuální vývoj u nás i ve světě.

Původní koncepční řešení dvoukolového systému na jednom soutěžním nástroji postupně dospělo XIII. ročníkem (2002) s mezinárodní účastí k modelu tříkolovému. Hlavní impulz pro toto zcela zásadní inovativní řešení vycházel z instalace nových varhan v kostele sv. Ducha, jejichž dispoziční a zvukové řešení s barokní charakteristikou umožňovalo specifické repertoárové obohacení propozic o stylové ztvárnění hudby 17. a 18. století. Soutěžní finále se od tohoto ročníku konalo poprvé v konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie.

Rostoucí renomé opavské soutěže prozrazoval už při vyhlášení podtitul XIV. ročníku – „Mezinárodní soutěž mladých varhaníků 2004 – Soutěž Petra Ebena“. Struktura soutěžních propozic 1. a 3. kola byla rozšířena o zařazení Ebenovy varhanní tvorby; za nejlepší provedení Ebenova díla v soutěžním finále je již pravidelně udělovaná Prémie Nadace Českého hudebního fondu. Též nepovinný soutěžní obor improvizační vychází z témat Ebenových skladeb nevarhanních.

Od XVII. ročníku (2010) se Soutěž mladých varhaníků definitivně transformovala v Mezinárodní varhanní soutěž Petra Ebena a koná se již pravidelně v podobě jedné, zato však silně obsazené věkové kategorii, nyní už prodloužené do 30 let. Mezinárodní zastoupení dnes již ustáleného počtu sedmi porotců uděluje mimo hlavní ceny za interpretaci a improvizaci Prémii Nadace ČHF. Nositelům hlavních cen jsou také umožněna recitálová vystoupení na prestižních mezinárodních festivalech.

Více než čtyřicetiletá kontinuita Mezinárodní varhanní soutěže Petra Ebena s rostoucím počtem zájemců i ze vzdálenějších mimoevropských zemí je přesvědčivou výpovědí nejen o jejích společensko-uměleckých hodnotách, ale též o dnes již nesporném významu pro české a mezinárodní varhanní dění i o jejím pevném místě v hudebním životě historického města Opavy.

Mezinárodní varhanní soutěž Petra Ebena vyhlašuje Statutární město Opava. Je pořádána ve spolupráci s Církevní konzervatoří Německého řádu a s podporou Ministerstva kultury České republiky a Nadace Českého hudebního fondu. Soutěžící prezentují své umělecké výkony na dispozičně odlišných nástrojích – v sále Knihovny Petra Bezruče (1. kolo), v kostele sv. Ducha (2. kolo), v konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie popř. v kostele sv. Vojtěcha (3. kolo, soutěž v improvizaci a koncert vítězů).  

Podrobné informace najdete na adrese: www.ebencompetition.cz/