Akce po 22. hodině

Akce konané po 22. hodině

Město využívá své zákonné povinnosti a stanovuje výjimky pro akce konané v době nočního klidu, tedy od 22. hodiny večerní do 6. hodiny ranní, v obecně závazné vyhlášce o nočním klidu a regulaci hlučných činností.

Jak může být akce do vyhlášky zařazena?

Akce může být do vyhlášky zařazena při splnění níže uvedených podmínek na základě žádosti pořádajícího subjektu. Zařazení do vyhlášky podléhá schválení radou a zastupitelstvem města a konzultaci s Ministerstvem vnitra, proto se vyhláška, která se většinou týká letních akcí, připravuje již v průběhu zimních měsíců a je schvalována na jaře. Na zařazení akce do vyhlášky není právní nárok.

Kde najdu seznam schválených akcí a konkrétní termín a místo konání?

Pokud chtějí mít občané města i městských částí přehled, s jakým rušením mají v průběhu nočních hodin počítat, mohou se s tímto seznámit právě ve vyhlášce. Každý subjekt, který je pořadatelem, má i přes to, že je uveden ve vyhlášce, navíc povinnost minimálně s pětidenním předstihem akci nahlásit magistrátu. Ten zveřejní přesný termín a místo jejího konání na své Úřední desce (kategorie Oznámení akce po 22. hodině).

Oznámení o pořádání akce zašlete ke zveřejnění na úřední desce na Magistrát města Opavy, odbor právní a organizační, paní Jindře Bennové - e-mail jindra.bennova@opava-city.cz.  

Jaké akce výjimku dostávají?

Důvodem pro udělení výjimky je zájem na udržování místních tradic a upevňování mezilidských vazeb. Přitom platí, že vyhláška zahrnuje pouze akce jednorázového charakteru konané venku.

Výjimka se nemůže vztahovat na všechny druhy akcí. Podle metodiky Ministerstva vnitra je možné do vyhlášky zařadit pouze veřejnosti přístupné akce, které mají pro město význam, tedy lze očekávat i zájem občanů města o akci. Dále by se mělo jednat o akce tradiční či akce, které novou tradici zakládají. Firemní akce, soukromé oslavy, svatby a další nemohou být ve vyhlášce vyjmenovány. Každá taková akce musí mít po 22. hodině ztlumenou hudbu tak, aby nenarušovala okolí.

Při návrhu vyhlášky se také posuzuje lokalita, ve které se akce koná. Je to proto, aby určité části města nebyly zatěžovány hlukem příliš často.