Rizika a možné ohrožení

Na území správního obvodu ORP Opava mohou vzniknout následující mimořádné události: