Kooperační síť

Síť byla založena v roce 1995 z iniciativy města St. Pöltenu. Zakládajícími členy jsou města Innsbruck, Jena, Pasov, Székesfehérvár, České Budějovice, Trnava a Brno. Jako otevřený systém má síť v současnosti již 34 členských měst z Česka, Francie, Itálie, Maďarska, Německa, Polska, Rakouska, Rumunska, Slovenska, Bulharska, Chorvatska, Albánie a Slovinska. Cílem tohoto sdružení měst je vzájemná výměna zkušeností mezi členskými městy, která probíhá na pravidelných tématických konferencích pořádaných dvakrát ročně.

V prosinci roku 2004 schválilo Zastupitelstvo města Opavy členství města v této mezinárodní síti měst.