Kancelář tajemníka

Odbor kanceláře tajemníka se stará především o podpůrnou činnost všech zaměstnanců města, vede evidenci hmotného majetku, zajišťuje autodopravu, úklid budov magistrátu a opravu majetku. Dále se stará také o organizaci voleb. Pod odbor kanceláře tajemníka spadá také oddělení veřejných zakázek, které organizačně zajišťuje všechny veřejné zakázky realizované městem, a oddělení havarijního a krizového řízení, který má na starosti ochranu obyvatel v případě jakékoliv nenadálé situace.

Kontakty odboru

Foto - portrét

Ing. Martina Věntusová

Pověřena řízením odboru
Telefon: 553756102
Budova: Krnovská 71C
Patro: 4. patro
Kancelář: kancelář č. 418
Jméno Pozice E-mail Telefon
E-mail
Referent veřejných zakázek
Referent veřejných zakázek 553756476
Referentka veřejných zakázek
Referentka veřejných zakázek 553756477
Referentka veřejných zakázek
Referentka veřejných zakázek 553756431

Oddělení havarijního a krizového řízení

Vedoucí oddělení
Vedoucí oddělení 553756635
Referent oddělení
Referent oddělení 553756621

Oddělení hospodářské správy

Samostatný referent oddělení hospodářské správy
Samostatný referent oddělení hospodářské správy 553756258
Samostatný referent oddělení hospodářské správy
Samostatný referent oddělení hospodářské správy 553756251
Rozvoz pošty
Rozvoz pošty 553756113
Referent pro zajišťování odborných ekonomických agend
Referent pro zajišťování odborných ekonomických agend 553756412
Řidič – údržbář
Řidič – údržbář 553756442

recepce Krnovská

recepční – informátorka
recepční – informátorka 553756780

Asistentka vedoucí odboru

 • evidence válečných hrobů ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Opava,
 • administrativa,

Recepce (Krnovská 71C)

 • poskytování všeobecných informací,
 • příjem pošty,

Oddělení hospodářské správy

 • plní úkoly vydané zastupitelstvem a radou města a těmto orgánům poskytuje informace z oblastí, které spravuje,
 • plní úkoly vydané tajemníkem magistrátu a realizuje oprávněné požadavky vedoucích odborů,
 • zabezpečuje logistické služby v oblasti autodopravy, úklidu, zabezpečení službami a materiálem dle požadavků jednotlivých odborů,
 • zabezpečuje technickou a materiální stránku voleb a referend,
 • podílí se na přípravě a provedení voleb všech druhů do zákonodárných orgánů ČR a Evropského parlamentu,
 • provádí evidenci a inventury majetku, jenž byl odboru svěřen ke správě,
 • zpracovává a aktualizuje informace pro webové stránky města v příslušných oblastech činnosti.

Oddělení havarijního a krizového řízení

 • komplexně zabezpečuje služby v oblasti bezpečnosti práce, požární ochrany a bezpečnosti úřadu,
 • ​v návaznosti na statut SMO udržuje a zabezpečuje akceschopnost jednotek sboru dobrovolných hasičů, kde je zřizovatelem SMO,
 • poskytuje součinnost hasičskému záchrannému sboru kraje při zpracování krizového plánu kraje a při zpracování krizového plánu ORP,
 • spolupracuje s organizačními složkami Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje a Krajským vojenským velitelstvím v Ostravě,
 • podílí se na řešení problematiky protipovodňové ochrany SMO a správního obvodu ORP.

Oddělení veřejných zakázek

 • připravuje a zajišťuje zadávání veřejných zakázek,
 • připravuje zadávací řád pro zadávání zakázek malého rozsahu pro město a jeho příspěvkové organizace.