Informace o pomoci v souvislosti s válkou na Ukrajině
Інформація про допомогу у зв'язку з війною в Україні

Události, které sledujeme v současné Ukrajině, nikoho nenechávají v klidu. Hned po zahájení vojenských operací a překročení hranic ruskou armádou začaly neziskové organizace, ale i jednotlivci, hledat cesty, jak pomoci lidem v napadené zemi. Vzniklo tak několik účtů pro finanční sbírky, celá řada sběrných míst pro hmotnou či potravinovou pomoc... 

Ani my Opavané nejsme lhostejní a pomáháme. Také proto, aby byla naše pomoc koordinovaná s ostatní a byla tak účinnější, chceme na této stránce přinášet informace, zprávy a potřebné kontakty.

Obsah stránky - Вміст сторінки:

Transparentní účet města Opavy - Прозорий рахунок міста Опава
Tiskové zprávy - Прес-релізи
Informace o pomoci - Довідкова інформація

Informace a rady k přihlášení a prodloužení pobytu
(Інформація та консультації щодо реєстрації та продовження терміну перебування)
Bezplatná telefonická linka krajského úřadu MSK
(Безкоштовна телефонна лінія регіонального офісу МСК)
Informace Krajského úřadu Moravskoslezského kraje
(Інформація регіонального управління Моравсько-Сілезького краю)
Správa uprchlických zařízení ministerstva vnitra
(Управління у справах біженців Міністерства внутрішніх справ)
Ministerstvo vnitra ČR
(Міністерство внутрішніх справ Чеської Республіки)
Webový rozcestník Naši Ukrajinci
(Веб-гід Наші українці)
Informační video Příští zastávka Česká republika
(Інформаційне відео Наступна зупинка Чехія)

Zaměstnání a peněžitá pomoc - Працевлаштування та матеріальна допомога

Informace pro účely poskytování činností sociální práce - finanční pomoc, pobytové a azylové řízení
(Інформація з метою надання соціальної роботи – матер. допомога, порядок проживання та надання притулку)
videonávod - žádost o mimořádnou okamžitou pomoc
(відеоурок - запит про невідкладну допомогу)
tiskopisy žádostí k vytištění
(роздруківкові форми)

Školství a školní docházka dětí - Навчання та відвідування дітьми школи
Zdravotnictví - Охорона здоров'я
Finanční služby - Фінансові послуги
Doprava - Транспорт
Další služby - Ще послуги

Vyhledávání příbuzných a ztracených
Пошук рідних і загиблих
Rádio - ukrajinské vysílání
(Радіо – українське мовлення)
Knihovna Petra Bezruče
(Бібліотека Петра Безруча)
Slezské zemské muzeum
(Сілезький музей)

Kontaktní údaje veřejných sbírek - Контактні дані публічних колекцій

Transparentní účet města Opavy na lokální pomoc s uprchlickou krizí

( kliknutím na banner si otevřete celou informaci )

Město zřídilo transparentní účet určený na pomoc uprchlíkům z Ukrajiny, kteří našli azyl v Opavě. Peníze z tohoto účtu budou radnicí použity výhradně na potřeby spojené s jejich pobytem u nás ve městě. Prozatím jsme na něj vložili 5 milionů korun, tedy polovinu z částky schválené zastupitelstvem. Kdo se přidá? 
 

Pohyb na účtu můžete sledovat na adrese Transparentní účty | Česká spořitelna (csas.cz).

Poskytovatelé finančního daru na humanitární pomoc uprchlíkům z Ukrajiny prostřednictvím města Opavy, který zaslali na transparentní účet města Opavy, si mohou požádat o potvrzení poskytnutí daru. 
Žádost zašlete na e-mailovou adresu: lenka.grigarova@opava-city.cz a v žádosti uveďte:
•    Jméno
•    Příjmení
•    Firma / IČO
•    Ulice, město/obec, PSČ
•    E-mail
•    Výše daru
•    Datum zaslání daru
•    Případně další údaje, které chcete v žádosti uvést


Informace o pomoci:

Informace a rady k přihlášení a prodloužení pobytu
Інформація та консультації щодо реєстрації та продовження терміну перебування

 

Dočasná ochrana - oficiální webový portál pro cizince, kteří žijí nebo chtějí žít v Česku.
Тимчасовий захист - офіційний веб-портал для іноземців, які проживають або хочуть жити в Чехії.
Dočasná ochrana – frs.gov.cz

Informace pro ubytovatele a osoby s dočasnou ochranou, platné od 1. 7. 2023
Інформація для суб’єктів розміщення та осіб з тимчасовим захистом, дійсна з 1 липня 2023 року

Bezplatná telefonická linka krajského úřadu MSK
tel. 800 720 210
v provozu denně od 7 do 19 hodin
 

Krajský úřad Moravskoslezského kraje
https://www.msk.cz/

Základní rozcestník informací k Ukrajině: https://www.msk.cz/kraj/ukrajina/index.html

Krajské asistenční centrum pro Ukrajince (KACPU) - Регіональний центр допомоги українцям

Jde o hlavní kontaktní místo v Moravskoslezském kraji, je řízeno Národním asistenčním centrem pomoci Ukrajině (NACPU). Sídlo má  Dr. Malého 1356/17, 702 00 Moravská Ostrava a Přívoz, možnost nouzového dočasného přístřešku (přespání). Otevírací doba: Po, St, Pá: 8-16 hod; Út, Čt, So, Ne, svátek: zavřeno; Telefon (non-stop): 950 739 950


Сидіння - Dr. Malého 1356/17, 702 00 Moravská Ostrava та Přívoz, працює з 8:00 до 16:00, пн – пт, можливість термінового тимчасового притулку (ночівля).
Informace o NACPU - česky - ukrajinsky - Інформація про НАЦПУ - чеська - укр

Občané Ukrajiny se tam zaregistrují, což je jedna z povinností, kterou musí splnit všichni, kdo do Česka z Ukrajiny nyní přijdou. Získají  zde pobytové oprávnění,  zdravotní pojištění a  také vše potřebné pro ubytování.
V centru se nachází:

  • tlumočníci
  • policie
  • OAMP (Odbor azylové a migrační politiky)
  • zástupce VZP
  • administrativa
  • psycholog


Informace k prodloužení dočasné ochrany osob z Ukrajiny
Інформація про продовження тимчасового захисту осіб з України

Obecné informace k prodlužování dočasné ochrany 
Загальні відомості про продовження тимчасового захисту

Požadavky na zástupce osob mladších 18 let (jak doložit rodinné vazby)
Вимоги до представників осіб віком до 18 років (як підтвердити родинні зв'язки)

 

Ohlášení změn – potvrzení ubytovatele

Důležité je hlásit změnu místa pobytu do 3 dnů. Změnu adresy můžete hlásit poštou nebo na spádovém pracovišti Odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra podle nového místa bydliště. Nově při ohlašování změny pobytu uprchlíka musí žadatel kromě formuláře Ohlášení změn držitele dočasné ochrany dodat i doklad (potvrzení) o zajištění ubytování, které musí být podepsáno ze strany ubytovatele (vlastníka nemovitosti) nebo musí doložit nájemní smlouvu. Bez doložení dokladu o zajištění ubytování nebude změna pobytu zapsána.

Pro působnost okresů Ostrava, Opava a Karviná přísluší: 
Moravskoslezský kraj - Oddělení pobytu cizinců
Pracoviště Ostrava
Výstavní 55, 703 00 Ostrava
Tel.: 974 801 801 (informační a objednávací linka; Po - Čt: 8.00-16.00 a Pá: 8.00-12.00)
Úřední hodiny:  Po, St: 8.00-17.00
                           Út, Čt: 8.00-12.00
                           Pá: pouze na vyzvání správním orgánem
online rezervace termínu zde

 

Centrum PAĽANYCJA

V prostorech bývalé tiskárny v areálu Optys na Rybářské ulici 89/44 vyrostlo nové Dobrovolnické komunitní centrum pomoci válečným uprchlíkům PAĽANYCJA (v ukrajinštině chléb).

O provoz se starají dobrovolníci z Gottfrei ve spolupráci s krizovým štábem města Opavy a opavským Českým červeným křížem, Charitou Opava, MAS Opavsko, Kapradí a Slezskou univerzitou. Ukrajinci zde najdou tzv. freeshop s humanitární sbírkou, infocentrum s potřebnými kontakty, nabídkami práce, ubytování, škol či vyučování češtiny a další potřebné informace. Otevřeny i výukové a volnočasové aktivity.

 

 


Správa uprchlických zařízení ministerstva vnitra

přijímá konkrétní nabídky, ideálně na ubytování hromadného typu se stravováním
e-mail: ubytovaniukrajina@suz.cz


Zařízení pro zajištění cizinců ve Vyšních Lhotách

http://www.suz.cz/co-delame/provoz-zarizeni/zzc-vysni-lhoty/
Možnosti ubytování, řeší i následnou pomoc, kromě nezbytného zajištění i třeba zdravotnické, stravovací a jiné služby
 

Ministerstvo vnitra ČR

https://www.mvcr.cz/
Informační linka pro občany Ukrajiny Ministerstva vnitra ČR

tel.: 974 801 802
e-mail: ukrajina@mvcr.cz 

Webový rozcestník Naši Ukrajinci - Веб-гід Наші українці

https://www.nasiukrajinci.cz/

Informační video Příští zastávka Česká republika - Інформаційне відео Наступна зупинка Чехія

video si pustíte zde - ви можете подивитися відео тут


Zaměstnání a peněžitá pomoc - Працевлаштування та матеріальна допомога

Úřad práce v Opavě - Бюро праці в Опаві

Bochenkova 2712, 746 01 Opava

Informace o možnostech zaměstnání - Інформація про можливості працевлаштування

Základní informace pro cizince o pracovněprávních předpisech ČR
Основна інформація для іноземців про норми трудового законодавства в Чеській Республіці

Jak a kde hledat práci
Informace k nástupu do práce - Починаємо

Informace pro účely poskytování činností sociální práce - finanční pomoc, pobytové a azylové řízení
Інформація з метою надання соціальної роботи – матеріальна допомога, порядок проживання та надання притулку

Občané Ukrajiny, kteří v důsledku konfliktu ve své zemi přicestovali do České republiky (dále „ČR“), mají právo žádat o dávky pomoci v hmotné nouzi, tj. o příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení a mimořádnou okamžitou pomoc, a to za předpokladu, že požádají Ministerstvo vnitra ČR (konkrétně jeho pracoviště Odboru azylové a migrační politiky) o speciální druh dlouhodobého víza, tj. víza k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR.

videonávod - žádost o mimořádnou okamžitou pomoc
відеоурок - запит про невідкладну допомогу

 

tiskopisy žádostí k vytištění - роздруківкові форми 

Školství a školní docházka dětí - Навчання та відвідування дітьми школи

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Міністерство освіти, молоді та спорту Чеської Республіки

Podpora MŠMT v době válečného konfliktu na Ukrajině - Підтримка Міністерства освіти, молоді та спорту під час війни в Україні
https://www.edu.cz/ukrajina/

Jak postupovat - informace pro rodiče přicházející z Ukrajiny - Як діяти – інформація для батьків з України
příručka - česky
посібник - укр

 

Zdravotnictví - Охорона здоров'я

Lékařské ošetření - informace o lékařích, kteří poskytují ošetření bez pojištění
Медичне лікування - інформація про лікарів, які надають лікування без страховки

http://lekariproukrajinu.cz/


Pomoc sluchově postiženým - Допомога для людей з вадами слуху

Nezisková organizace Tichý svět ( www.tichysvet.cz ) nabízí pomoc všem osobám s postižením sluchu, kterých se jakýmkoliv způsobem dotýká válka na Ukrajině. Stačí se obrátit na pobočku Tichého světa na Zeyerově ulici v Ostravě nebo tuto obecně prospěšnou společnost kontaktovat:
Некомерційна організація Tichý svět - Тихий світ (www.tichysvet.cz) пропонує допомогу всім людям з вадами слуху, які так чи інакше постраждали від війни в Україні. Вам потрібно лише звернутися до відділення Tichý svět на вулиці Зейєрова в Остраві або звернутися до цієї некомерційної компанії:
e-mail: marketa.body@tichysvet.cz
tel: 702 111 783

 

Adiktologická pomoc

Pomoc v ČR pro lidi užívající alkohol, drogy, hrající hazardní hry a s dalšími závislostními problémy
Допомога в Чехії людям, які вживають алкоголь, наркотики, азартні ігри та інші проблеми з залежністю


Předání pocitu fyzického, emočního a sociálního bezpečí příchozím
Lidé, kteří se snaží uniknout z nebezpečí, potřebují nejen naši věcnou pomoc, ale také získat pocit fyzického, emočního a sociálního bezpečí. Už při prvním kontaktu, např. po příjezdu nebo při procesu ubytovávání, je vhodné jim tyto pocity předávat. Jak to udělat vám poradí tento leták (kliknutím se otevře).


Finanční služby - Фінансові послуги:

Balíček produktů ČSOB pro příchozí z Ukrajiny - Пакет продуктів ČSOB для новачків з України

 

Doprava - Транспорт:

Informace o provozu soukromých vozidel evidovaných na Ukrajině
či zakoupených na území ČR

1)    Ukrajinský občan, který vlastní ukrajinský řidičský průkaz tzv. „evropského typu“, může v ČR řídit motorové vozidlo. Tento typ ŘP se na Ukrajině vydává zhruba od roku 2011. Pokud ukrajinský občan vlastní starší typ ŘP, motorové vozidlo v ČR řídit nemůže. Co se týče autoškoly a získání řidičského oprávnění v ČR - základní podmínkou udělení řidičského oprávnění je obvyklé bydliště na území České republiky, tj. pobyt na území České republiky v trvání 185 dní v kalendářním roce z důvodu osobních a profesních vazeb.
Podrobnější informace k této problematice naleznete zde.

2)    Vozidlo evidované na Ukrajině může být bez registrace provozováno na území ČR po dobu až šesti měsíců (Vídeňská úmluva).
Vozidlo musí mít:
a) platné pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, zelená karta,
b) vozidlo musí být provozováno v řádném technickém stavu (platnost STK se v rámci provozu takového vozidla nezkoumá, neboť Ukrajina není členským státem EU) 
Při případné následné registraci se u vozidla bude schvalovat technická způsobilost a postupuje se plně v souladu s požadavky § 6, § 34 a 35 zákona č. 56/2001 Sb. (v případě, že má vozidlo EU schválení typu, pak se schvalování technické způsobilosti neaplikuje a provádí se přímo registrační úkony).

3)    Zakoupení nového vozidla občanem UK
Pokud žadatel, občan Ukrajiny, nemůže doložit adresu pobytu v ČR, ale má udělen azyl nebo povolený pobyt, bude žadateli vydána registrační značka pro vývoz s platností na tři měsíce (ustanovení § 14 zákona č. 56/2001 Sb.).
Jakmile bude mít žadatel adresu pobytu, bude možná registrace vozidla.

4)    Zakoupení ojetého vozidla občanem UK
Pokud žadatel, občan Ukrajiny, nemůže doložit adresu pobytu v ČR, ale má udělen azyl nebo povolený pobyt, bude žadateli vydána registrační značka pro vývoz s platností na tři měsíce (ustanovení § 14 zákona č. 56/2001 Sb.).
Jakmile bude mít žadatel adresu pobytu, bude následovat možná registrace vozidla.

Současně platné právní předpisy v oblasti registrace vozidel zůstávají v platnosti a nejsou v době nouzového stavu nijak upraveny.

 

Další služby - Ще послуги:
 

Vyhledávání příbuzných a ztracených - Пошук рідних і загиблих

Specializovaná služba Českého červeného kříže (ČČK), která se zabývá poskytováním pomoci rozděleným rodinám, pátráním po osobách nebo osudech lidí nezvěstných v důsledku ozbrojených konfliktů, vnitřních nepokojů, přírodních katastrof a migrace kdekoliv ve světě.
Спеціалізована служба Чеського Червоного Хреста (CRC), яка займається наданням допомоги розділеним сім'ям, розшуку людей або долі зниклих безвісти через збройні конфлікти, внутрішні заворушення, стихійні лиха та міграцію в будь-яку точку світу.

 


Knihovna Petra Bezruče - Бібліотека Петра Безруча

Slezské zemské muzeum - Cілезький музей


Kontaktní údaje veřejných sbírek:


Transparentní účet města Opavy
Je určený na přímou pomoc uprchlíkům na území města Opavy
Číslo účtu: 9557032/0800 
Informace o účtu: Transparentní účty | Česká spořitelna (csas.cz).

Konto Ukrajinského zastupitelství v ČR
Sbírka Zastupitelského úřadu Ukrajiny v ČR jejíž výnos je určený pro následný nákup obranného materiálu. 
Číslo účtu: 304452700/0300
Info: https://www.facebook.com/UkraineEmbassyinCzechia/posts/4938455702914371

Sbírka Charity České republiky - Charita pro Ukrajinu
Číslo účtu: 55660022/0800, Variabilní symbol: 104

Sbírka společnosti Člověk v tísni - SOS Ukrajina
Číslo účtu: 0093209320/0300

Veřejná finanční sbírka na pomoc Červeného kříže Ukrajině
Číslo účtu: 333999/2700, Variabilní symbol: 1502

UNICEF - Pomoc na Ukrajině
Číslo účtu: 11771177/0300, Variabilní symbol: 829

SOS ADRA – pomoc Ukrajině
Číslo účtu: 66888866/0300, Variabilní symbol 500