Kategorie volené orgány města obsahuje komplexní informace o politických představitelích města, tedy o zastupitelích, radních, náměstcích a primátorovi města. Najdete zde nejen základní informace o tom, co je to zastupitelstvo, co rada a co vedení města, ale také pozvánky na jednání, záznamy z jednání a projednávané materiály a usnesení.