Terénní pracovník pro romskou menšinu

Působení terénního pracovníka směřuje k posílení sociálních kompetencí lidí tak, aby byli schopni využít získaného potenciálu a pomoci si sami. Jedná se nejen  o pomoc rodinám, ale i jednotlivým osobám žijícím v lokalitách ohrožených sociálním vyloučením. Úzce spolupracuje se všemi sociálními pracovníky odboru a podle potřeby i se zaměstnanci ostatních odborů magistrátu, zejména pak se zaměstnanci odboru majetku při řešení bytové problematiky klientů. Kromě pracovníků města je v zájmu svých klientů v kontaktu se zástupci dalších organizací a institucí v Opavě, zejména se školami a školskými zařízeními, lékaři, zástupci nestátních neziskových organizací, úřadem práce, probační a mediační službou a dalšími.

Mezi konkrétní aktivity terénního pracovníka patří:

  • pravidelná docházka do lokalit, kde žije romská komunita (návštěva domácnosti, přirozeného prostředí klienta),
  • zjišťování problémů a obtíží, se kterými se lidé potýkají a navrhování možnosti jejich řešení,
  • zdravotně – sociální prevence,
  • pomoc obyvatelům romské komunity při jednání s úřady,
  • vedení klientů k hospodárnému nakládání s příjmy, motivace k úhradě dluhů, závazků,
  • pomoc při zlepšování nevyhovujících bytových podmínek,
  • motivace ke vzdělání, zvyšování kvalifikace, docházce dětí do škol, pravidelné návštěvy dětských lékařů,
  • motivace k aktivnímu hledání zaměstnání, ve spolupráci s Úřadem práce Opava pomoc při hledání zaměstnání,
  • zprostředkování lepšího využívání volnočasových aktivit dětí a mládeže ve spolupráci s místními neziskovými organizacemi,
  • zprostředkování odborné pomoci obyvatelům trpícím určitou formou závislosti (alkoholismus, drogy, atd.).

Významnou oblast činnosti terénního pracovníka tvoří poradenství a pomoc při řešení problémů souvisejících se ztrátou osobních dokladů a majetku, pomoc při sjednávání splátkových kalendářů, pomoc při řešení problémů s exekucemi či dluhy či pomoc se zprostředkováním právního poradenství.

Kontakt na terénního pracovníka: Martin Lévay