O GIS

Geografický informační systém neboli GIS,  umožňuje tvořit, ukládat a spravovat údaje (data) vztažené k území. Umožňuje s těmito daty pracovat a provádět nad nimi analýzy. Umožňuje data prezentovat a publikovat různou formou uživatelům (mapy ke stažení, mapové aplikace, mapové služby).

Jedna z mnoha existujících definic popisuje geografický informační systém jako organizovaný souhrn počítačové techniky, programového vybavení, geografických dat a zaměstnanců navržený tak, aby mohl efektivně získávat, ukládat, aktualizovat, analyzovat, přenášet a zobrazovat všechny druhy geograficky vztažených informací.

Geografický informační systém města Opavy využívá technologie společnosti Oracle pro uložení dat a technologie společnosti ESRI pro správu a publikaci dat do prostředí internetu. Ke speciálním účelům jsou využívány produkty společností ArcData PrahaT-MapyBentley, CADservis a GISoft.

V roce 2016 byl mapový portál města Opavy oceněn zařazením do publikace Přívětivý úřad - příklady dobré praxe, kterou vydalo Ministerstvo vnitra České republiky. V této publikaci jsou uvedeny příklady fungování různých řešení z oblasti veřejné správy, které se vymykají běžným standardům a mohou inspirovat ostatní úřady ke zkvalitnění poskytovaných služeb veřejné správy občanům. Publikaci je možné stáhnou na stránkách Ministerstva vnitra.

V návaznosti na toto ocenění byl správce geografického informačního systému požádán o prezentaci mapového portálu města Opavy na konferenci Moderní veřejná správa 2017, která se konala v červnu v Brně. V rámci své prezentace seznámil posluchače se strukturou a obsahem mapového portálu města, pohovořil o celkovém přístupu města Opavy k tvorbě a publikaci geografických dat a upozornil na záležitosti, které je potřeba v souvislosti s provozem mapového portálu řešit. Prezentaci je možné stáhnout ZDE (naleznete ji v bloku "čtvrtek 1. 6. 2017 - Sál 2" ). 

V roce 2018 získalo město Opava prestižní ocenění v rámci největší konference geoinformatiků v ČR. Podrobnosti o tomto ocenění naleznete v článku na webových stránkách města Opavy ZDE nebo TV Polar ZDE. V rámci téže konference pak byly prezentovány informace o způsobech tvorby a aktualizace Digitální mapy Opavy z dat digitální technické mapy města Opavy. Prezentace je dostupná na youtube kanále ZDE.

Rok 2022 se nesl v duchu probíhající realizace projektu Jednotné digitální technické mapy ČR. Pořadatelé pražské konference GIS ESRI ČR 2022 nás požádali, abychom se zúčastnili diskuze vybraných měst (Brno, Opava, Jihlava) na téma tohoto projektu a podělili se o své názory a zkušenosti.  Projekt přinese všem stávajícím správcům  technických map řadu změn. Celá diskuze je ke shlédnutí na kanále youtube ZDE.

Podrobné a aktuální informace ke geografickému informačnímu systému města Opavy Vám poskytne správce geografického informačního systému města.

Více informací o geografickém informačním systému města Opavy naleznete v článcích, které byly uveřejněny v časopisech GeoBusiness, ArcRevue nebo TIP. 

Upozornění: informace uvedené v článcích jsou poplatné datu jejich vydání 

Ke stažení