O GIS

Geografický informační systém neboli GIS,  umožňuje tvořit, ukládat a spravovat údaje (data) vztažené k území. Umožňuje s těmito daty pracovat a provádět nad nimi analýzy. Umožňuje data prezentovat a publikovat různou formou uživatelům (mapy ke stažení, mapové aplikace, mapové služby).

Jedna z mnoha existujících definic popisuje geografický informační systém jako organizovaný souhrn počítačové techniky, programového vybavení, geografických dat a zaměstnanců navržený tak, aby mohl efektivně získávat, ukládat, aktualizovat, analyzovat, přenášet a zobrazovat všechny druhy geograficky vztažených informací.

Geografický informační systém města Opavy využívá technologie společnosti Oracle pro uložení dat a technologie společnosti ESRI pro správu a publikaci dat do prostředí internetu. Ke speciálním účelům jsou využívány produkty společností ArcData PrahaT-Mapy a Bentley.

V roce 2016 byl mapový portál města Opavy oceněn zařazením do publikace Přívětivý úřad - příklady dobré praxe, kterou vydalo Ministerstvo vnitra České republiky. V této publikaci jsou uvedeny příklady fungování různých řešení z oblasti veřejné správy, které se vymykají běžným standardům a mohou inspirovat ostatní úřady ke zkvalitnění poskytovaných služeb veřejné správy občanům. Publikaci je možné stáhnou na stránkách Ministerstva vnitra.

V návaznosti na toto ocenění byl správce geografického informačního systému požádán o prezentaci mapového portálu města Opavy na konferenci Moderní veřejná správa 2017, která se konala v červnu v Brně. V rámci své prezentace seznámil posluchače se strukturou a obsahem mapového portálu města, pohovořil o celkovém přístupu města Opavy k tvorbě a publikaci geografických dat a upozornil na záležitosti, které je potřeba v souvislosti s provozem mapového portálu řešit. Prezentaci je možné stáhnout ZDE (naleznete ji v bloku "čtvrtek 1. 6. 2017 - Sál 2" ).     

Podrobné a aktuální informace ke geografickému informačnímu systému města Opavy Vám poskytne správce geografického informačního systému města.

Více informací o geografickém informačním systému města Opavy naleznete v článcích, které byly uveřejněny v časopisech GeoBusiness, ArcRevue nebo TIP. 

Upozornění: informace uvedené v článcích jsou poplatné datu jejich vydání 

Ke stažení