Veřejné zakázky

Statutární město Opava zveřejňuje od 3. prosince 2012 veškeré informace o veřejných zakázkách výhradně na profilu zadavatele

Veřejné zakázky, které byly vyhlášeny do 2. prosince 2012, jsou dostupné v archivu.  

V souladu se zákonem (č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek) jsou všechny zakázky realizované statutárním městem Opava uveřejňovány také na Věstníku veřejných zakázek.

Kontaktní osoby a profil zadavatele 

Kontaktní osoby zadavatele

Telefon, fax

E-mail 

Ing. Milena Skazíková 

Tel. + 420 553 756 431 

Hana Fraňková 

Tel. + 420 553 756 477 

Ing. Pavel Baďura 

Tel. + 420 553 756 476

Adresa pro písemnou 
korespondenci: 

Magistrát města Opavy 
kancelář tajemníka 
oddělení veřejných zakázek 
Horní náměstí 69 
746 01 Opava 

 

Profil zadavatele: 

 

Předchozí profil zadavatele: 

 

Věstník veřejných zakázek: 

 

 

Poznámka k certifikátům na profilu zadavatele

Profil zadavatele na adrese zakazky.opava-city.cz/ používá k ochraně přenášených dat šifrování. K tomuto účelu využívá serverový certifikát vydaný certifikační autoritou PostSignum. Jestliže tato vydávající certifikační autorita nemá ve vašem internetovém prohlížeči přednastaven svůj certifikát, pak při první návštěvě takovéto šifrované stránky internetový prohlížeč ohlásí její nedůvěryhodnost, resp. nedůvěryhodnost serverového certifikátu vydaného neznámou autoritou. V takovém případě doporučujeme do prohlížeče naimportovat tzv. kořenový certifikát (veřejný klíč) této certifikační autority. Méně vhodnou alternativou je udělení bezpečnostní výjimky.

Serverový certifikát pro server zakazky.opava-city.cz/ vydala certifikační autorita PostSignum. Její kořenové certifikáty naleznete na stránce www.postsignum.cz/certifikaty_autorit . Je tam i odkaz na „Návody k instalaci certifikátů autorit v nejběžnějších aplikacích“ www.postsignum.cz/prirucky_a_navody .