Plán dopravní obslužnosti

Plán dopravní obslužnosti území statutárního města Opavy je koncepční dokument, který musí podle Zákona č. 194/2010 Sb. zpracovat každé město, které objednává určitý rozsah veřejných služeb ve veřejné dopravě na svém území. Plán dopravní obslužnosti území je zpracován na období let 2021 - 2025. 

Ke stažení