Smlouvy

Představitelé statutárního města Opavy se v rámci snahy o co možná nejvyšší transparentnost rozhodli od roku 2011 zveřejňovat veškeré smlouvy města na internetu. Smlouvy jsou v kompletním znění. U fyzických osob došlo k jejich anonymizaci, fyzické osoby jsou proto identifikovatelné pouze svými iniciály. 

Kompletní výpis smluv do 30. června 2016 najdete zde.

Vzhledem k účinnosti zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ke dni 1. 7. 2016, jsou veškeré smlouvy města od toho dne zveřejněny na smlouvy.gov.cz