Majetek města k pronájmu a prodeji

Pronájem bytů
Opavská radnice nabízí 5 bytů k pronájmu

Opavská radnice nabízí 5 bytů k pronájmu

Termíny prohlídek bytů jsou stanoveny na 13.2. a 27.2.2020 a začínají vždy v 9 hodin. Obálky s žádostmi o pronájem městského bytu se budou otevírat 9.3.2020 ve 14 hodin.

Více »

Výsledku výběrového řízení k městským bytům

Výsledku výběrového řízení k městským bytům

Pořadí uchazečů seřazených dle výše nabízeného měsíčního nájemného za metr čtvereční podlahové plochy uvolněného městských bytů v Opavě.

Více »

Pronájem nebytových prostor

Zrekonstruované kino Mír hledá nájemce

Zrekonstruované kino Mír hledá nájemce

Rozsáhlou rekonstrukcí došlo ke zhodnocení kina, které dnes návštěvníkům nabízí mnohem komfortnější zázemí. Radní se proto shodli na tom, že by měla být znovu vyhlášena i soutěž na nájemce. Nabídky je možné posílat do 20. května.

Více »

 

Prodej nemovitostí

 

Prodej movitého majetku