Vedení města

Primátorem města byl opavským zastupitelstvem 20. října 2022 zvolen Tomáš Navrátil, 1. náměstkem Michal Kokošek, náměstky Pavel Meletzký, Vladimír Schreier a uvolněným radním Petr Popadinec.

 

Primátor města

Ing. Tomáš Navrátil

Telefon: 553 756 200

E-mail: tomas.navratil@opava-city.cz

Asistentka: Mgr. Bc. Silvie Vltavská

Telefon: 553 756 209

E-mail: silvie.vltavska@opava-city.cz

Svěřené úseky: 
Oblast vnějších vztahů, cestovního ruchu a zahraniční spolupráce, financí, interního auditu a kontroly, přípravy a realizace investic, architekta a urbanismu včetně dopravní a technické infrastruktury a sídelní a krajinné zeleně. Spadá pod něj spolupráce s městskými částmi.
 Životopis

1. náměstek primátora

Ing. Michal Kokošek

Telefon: 553 756 202

E-mail: michal.kokosek@opava-city.cz

Asistentka: Ing. Bc. Olga Ovčáčková

Telefon: 553 756 212

E-mail: olga.ovcackova@opava-city.cz

Svěřené úseky: 

Úseky majetku (včetně společnosti Městské lesy Opava), sociálních věcí (komunitní plán) a prevence kriminality, sport dětí, mládeže a dospělých. Hokejový klub Opava s.r.o. a Městská policie Opava.

Životopis

Náměstek primátora

Ing. Pavel Meletzký, MBA

Telefon: 553 756 201

E-mail: pavel.meletzky@opava-city.cz

Asistentka: Bc. Martina Zaoralová, Dis.

Telefon: 553 756 211

E-mail: martina.zaoralova@opava-city.cz

Svěřené úseky: 

Informatika, Kultura (včetně Opavské kulturní organizace a Knihovny Petra Bezruče Opava), Slezské divadlo Opava, Rozvoj města a strategického plánování (včetně agend Smart city a MA21)

Člen Finančního výboru Moravskoslezského kraje
Místopředseda oblastní organizace Opava ANO 2011

Životopis

Náměstek primátora

Ing. Vladimír Schreier

Telefon: 553 756 206

E-mail: vladimir.schreier@opava-city.cz

Asistentka: Jana Gawrecká

Telefon: 553 756 208

E-mail: jana.gawrecka@opava-city.cz

Svěřené úseky: 

Technické služby Opava, Energetika, Školství a prevence kriminality (včetně Zařízení školního stravování Opava a Střediska volného času Opava), Basketbalový klub Opava, Slezský fotbalový club Opava

Životopis

 

Uvolněný radní

 

Bc. Petr Popadinec

Telefon: 553 756 207

E-mail: petr.popadinec@opava-city.cz

Asistentka: Jana Gawrecká

Telefon: 553 756 208

E-mail: jana.gawrecka@opava-city.cz

Svěřené úseky: 

Doprava, Městský dopravní podnik Opava, Výstavba (včetně územního plánování), Životní prostředí

Životopis