Vedení města

Primátorem města byl opavským zastupitelstvem 5. listopadu zvolen Tomáš Navrátil, 1. náměstkyní Hana Brňáková a náměstky Igor Hendrych a Michal Jedlička. 

Primátor města

Ing. Tomáš Navrátil

Telefon: 553 756 200

E-mail: tomas.navratil@opava-city.cz

Asistentka: Mgr. Bc. Silvie Vltavská

Telefon: 553 756 209

E-mail: silvie.vltavska@opava-city.cz

Svěřené úseky: 

oblast vnějších vztahů, cestovního ruchu a zahraniční spolupráce, financí, interního auditu a kontroly, přípravy a realizace investic, architekta a urbanismu včetně dopravní a technické infrastruktury a sídelní a krajinné zeleně.

Životopis

1. náměstkyně primátora

Bc. Hana Brňáková

Telefon: 553 756 201

E-mail: hana.brnakova@opava-city.cz

Asistentka: Jana Vaňková

Telefon: 553 756 211

E-mail: jana.vankova@opava-city.cz

Svěřené úseky: 

úseky rozvoje města a strategického plánování, informatiky, kultury, školství a sportu. Spadá pod ní  spolupráce s městskými částmi a společnost Hokejový klub Opava s.r.o.

Životopis

Náměstek primátora

PhDr. Igor Hendrych, Ph.D

Telefon: 553 756 202

E-mail: igor.hendrych@opava-city.cz

Asistentka: Ing. Bc. Olga Ovčáčková

Telefon: 553 756 212

E-mail: olga.ovcackova@opava-city.cz

Svěřené úseky: 

úseky majetku (včetně společnosti Městské lesy Opava), sociálních věcí a prevence kriminality, Slezský fotbalový club, a.s., Městská policie Opava

Životopis

Náměstek primátora

Ing. Michal Jedlička

Telefon: 553 756 206

E-mail: michal.jedlicka@opava-city.cz

Asistentka: Bc. Petra Brigulová, DiS.

Telefon: 553 756 208

E-mail: petra.brigulova@opava-city.cz

Svěřené úseky: 
  • oddělení územního plánu a památkové péče, odbory životní prostředí a dopravy, městské obchodní společnosti Technické služby Opava s.r.o., Městský dopravní podnik Opava a.s., a Basketbalový klub Opava a.s., příspěvkové organizace Seniorcentrum Opava p.o.

Životopis