Vedení města

Primátorem města byl opavským zastupitelstvem 5. listopadu 2018 zvolen Tomáš Navrátil, 1. náměstkyní Hana Brňáková a náměstky Igor Hendrych a Michal Jedlička.

Dne 7. září 2020 byla odvolána 1. náměstkyně Hana Brňáková a novým náměstkem se téhož dne stal Petr Orieščík. Igor Hendrych se stal 1. náměstkem.

Primátor města

Ing. Tomáš Navrátil

Telefon: 553 756 200

E-mail: tomas.navratil@opava-city.cz

Asistentka: Mgr. Bc. Silvie Vltavská

Telefon: 553 756 209

E-mail: silvie.vltavska@opava-city.cz

Svěřené úseky: 
Oblast vnějších vztahů, cestovního ruchu a zahraniční spolupráce, financí, interního auditu a kontroly, přípravy a realizace investic, architekta a urbanismu včetně dopravní a technické infrastruktury a sídelní a krajinné zeleně, sport dětí, mládeže a dospělých. Spadá pod něj spolupráce s městskými částmi.
 Životopis

1. náměstek primátora

Ing. Michal Kokošek

Telefon: 553 756 202

E-mail: michal.kokosek@opava-city.cz

Asistentka: Ing. Bc. Olga Ovčáčková

Telefon: 553 756 212

E-mail: olga.ovcackova@opava-city.cz

Svěřené úseky: 

Úseky majetku (včetně společnosti Městské lesy Opava), sociálních věcí (komunitní plán) a prevence kriminality, Hokejový klub Opava s.r.o. a Městská policie Opava.

Životopis

Náměstek primátora

Ing. Michal Jedlička

Telefon: 553 756 206

E-mail: michal.jedlicka@opava-city.cz

Asistentka: Jana Vaňková

Telefon: 553 756 208

E-mail: jana.vankova@opava-city.cz

Svěřené úseky: 
Územní plán a stavební úřad, odbory životní prostředí a dopravy, městské obchodní společnosti Technické služby Opava s.r.o., Městský dopravní podnik Opava a.s., a Basketbalový klub Opava a.s., příspěvkové organizace Seniorcentrum Opava p.o.

Životopis

Náměstek primátora

Mgr. Petr Orieščík

Telefon: 553 756 201

E-mail: petr.oriescik@opava-city.cz

Asistentka: Ing. Jana Kavanová

Telefon: 553 756 211

E-mail: jana.kavanova@opava-city.cz

Svěřené úseky: 

Úseky rozvoje města a strategického plánování (vč. Agenda MA21, Smart City), informatika, školství (vč. Zařízení školního stravování Opava, p.o., Středisko volného času Opava, p.o.), kultury (vč. Slezské divadlo Opava, p.o., Opavská kulturní organizace, p.o., Knihovna Petra Bezruče v Opavě, p.o.). Slezský fotbalový club, a.s.

Životopis